Follow
Murat Pinarlik
Murat Pinarlik
Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Impacts of ignored evaporation and sedimentation fluxes at planning on reservoir performance in operation
M Pinarlik, AJ Adeloye, Z Selek
Water Resources Management 35, 3539-3570, 2021
82021
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR için DÜNYADA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
A Özdemir, M Pınarlık, E Ercan
TÜBAV Bilim Dergisi 10 (1), 52-60, 2017
72017
Şev stabilitesine zemin özelliklerinin etkisinin limit denge yöntemi ile irdelenmesi
M Pınarlık, PSÖ Kardoğan, RK Demircan
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (3), 675-684, 2017
72017
Yeşilırmak Havzası Çakmak Barajı rezervuarındaki sediment birikiminin araştırılması
Z Selek, M Pınarlık
Politeknik Dergisi 22 (3), 715-721, 2019
62019
Stability analysis of clamped nonhomogeneous shells on the elastic foundation
A Sofiyev, A Deniz, P Ozyigit, M Pinarlik
Acta Physica Polonica A 125 (2), 2014
62014
BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ
H Tekeli, B Esen, HM Övey, M Arapoğlu, M Pınarlık, R Turgut
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 (1), 13-20, 2015
42015
Buckling of shear deformable functionally graded orthotropic cylindrical shells under a lateral pressure
A Sofiyev, A Deniz, Z Mecitoglu, P Ozyigit, M Pinarlik
Acta Physica Polonica A 127 (4), 907-909, 2015
32015
Analysis of offshore wind turbine towers with different designs by finite elements method
M Yiğit, A Özdemir, F Şermet, M Pınarlık
International Journal of Advanced Research in Engineering 4 (3), 2018
22018
Fonksiyonel değişimli ortotrop plakların dinamik tepkisine kayma deformasyonu ve dönel eylemsizlik etkilerinin incelenmesi
M Pinarlik
22014
Yeşilırmak havzası için sediment-akım fonksiyonlarının belirlenmesi
M Pınarlık
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 11 (1), 441-456, 2023
12023
Evaluation of sediment deposition on Corum Dam Reservoir
M Pinarlik, Z Selek
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (4), 042017, 2019
12019
Behavior of Dams Under Earthquake Loading-Case of Lower San Fernando Dam
PSO Kardogan, M Pinarlik, NS Isık, S Firat
Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017 …, 2018
12018
Fonksiyonel Değişimli Ortotropik Plakların Dinamik Tepkisine Kayma Deformasyonu ve Dönel Eylemsizlik Etkilerinin İncelenmesi
A Avey, M Pınarlık
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20 (2), 2016
12016
Examination of the Relationship between the Location of Wind Plants and the Earthquake Risk: Case Study Türkiye
A Özdemir, M Pınarlık
Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology 11 (4 …, 2023
2023
The Effects of Climate Change on Water Resources in Turkey
M Pinarlik
International Symposium on Energy Management and Sustainability, 595-603, 2023
2023
İklim Değişikliği Etkisi Altında Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesı
M Pınarlık, A İbiş, Z Selek
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 11 (1), 2023
2023
Yeraltı Barajlarının Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkileri
M PINARLIK
4th International Engineering Research Symposium (INERS’22), 9, 2022
2022
İklim Değişikliğine Bağlı Sıcaklık Artışının Buharlaşma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Yeşilırmak Havzası Örneği
M PINARLIK, B SELEK, Z SELEK
11. Ulusal Hidroloji Kongresi, 114-129, 2022
2022
The effect of ignored evaporation and sedimentation secondary processes during reservoir planning analysis on eventual operational performance.
M Pinarlik, AJ Adeloye
Roorkee Water Conclave, Organized by Indian Institute of Technology Roorkee …, 2020
2020
A Study on the Reservoir Sedimentation of Cakmak Dam Located in the Yesilirmak Basin
Z SELEK, M PINARLIK
JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI 22 (3), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20