Takip et
Yılmaz İlker Yorulmaz
Yılmaz İlker Yorulmaz
Dr., Eğitim Yönetimi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The relationship between teachers’ occupational professionalism and organizational alienation
YI Yorulmaz, Y Altinkurt, K Yilmaz
Educational Process: International Journal 4 (1), 31-44, 2015
742015
Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Altınkurt
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 20-32, 2017
672017
A meta-analysis of the relationship between teachers’ job satisfaction and burnout
YI Yorulmaz, İ Colak, Y Altınkurt
Eurasian Journal of Educational Research 17 (71), 175-192, 2017
672017
Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin tükenmişliklerinin incelenmesi: Bir meta analiz çalışması
Yİ Yorulmaz, Y Altınkurt
Turkish Journal of Education 7 (1), 34-54, 2018
60*2018
OECD ülkelerinin PISA 2015 başarılarının gelir dağılımı ve eğitim harcamaları açısından değerlendirilmesi
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, CE Ekinci
Turkish Journal of Education 6 (4), 169-185, 2017
49*2017
The relationship between teachers’ structural and psychological empowerment and their autonomy
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, AÇ Sağlam
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 81-96, 2018
28*2018
The Relationship between teachers’ leadership behaviours and emotional labour
T Hoşgörür, Yİ Yorulmaz
Journal of Educational Sciences Research 5 (2), 165-190, 2015
28*2015
An evaluation of PISA 2015 achievements of OECD countries within income distribution and education expenditures
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, CE Ekinci
Turkish Journal of Education 6 (4), 169-185, 2017
182017
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerinin etkisinin incelenmesi: Bir meta analiz çalışması
İ Çolak, B Türkkaş-Anasız, Yİ Yorulmaz, A Duman
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (1), 67-86, 2019
172019
Örgütsel güç mesafesi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yİ Yorulmaz, İ Çolak, Y Altınkurt, K Yılmaz
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (4), 671-686, 2018
172018
Eğitim örgütlerinde örgütsel güven ile örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiler: Bir meta-analiz çalışması
Yİ Yorulmaz, EI Püsküllüoğlu, İ Çolak, Y Altınkurt
Eğitim ve Bilim 46 (208), 2021
14*2021
Prediction of academic staffs’ organizational silence through their power distance perceptions
AC Saglam, YI Yorulmaz, BT Anasiz, I Colak, NN Dumlu
Üniversitepark Bülten 7 (2), 143, 2018
72018
The validity and reliability study of teacher self-efficacy beliefs scale
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Altınkurt
Muğla Sıtkı Koçman University Journal of Education 4 (1), 20-32, 2017
72017
ve Altınkurt, Y.(2017). Öğretmen özyeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
İ Çolak, Yİ Yorulmaz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 20-32, 0
6
The effect of power sources used by lecturers in class management on the pre-service teachers’ perceptions of fairness regarding their learning environment
T HOŞGÖRÜR, Yİ YORULMAZ
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 45 (2), 375-404, 2016
52016
The mediating role of teachers’ critical thinking dispositions in the relationship between their organisational power distance perceptions and autonomy behaviors. e
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Altınkurt
E-International Journal of Educational Research 13 (2), 90-107, 2022
42022
Farklı çalışan tipindeki öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ve tükenmişlik düzeyleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği)
Ş Balkaya, Yİ Yorulmaz, İ Çolak, Y Altınkurt
Eğitim Yönetimi Araştırmaları, 34-48, 2016
42016
Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile özerklikleri arasındaki ilişkide örgütsel güç mesafesi algısının aracı rolü
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y Sever, Y Altınkurt
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2), 488-501, 2023
32023
Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi Algıları ile Özerklik Davranışları Arasındaki İlişkide Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Aracı Rolü/The Mediating Role of Teachers’ Critical …
İ Çolak, Yİ Yorulmaz, Y ALTINKURT
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (2), 90-107, 2022
22022
Öğretmenlerde tükenmişliğin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bir meta analiz çalışması
Yİ Yorulmaz
Yüksek Lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20