Follow
Mustafa IŞKIN
Mustafa IŞKIN
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kültürel miras farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama çalışması
Ş Karaca Yılmaz, G Akkuş, E Şahbudak, M Işkın
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 9 (16), 86-100, 2017
292017
OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
MA Öncü, M Işkin
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (29), 143-156, 2009
142009
Halkla İlişkiler Aracı Olarak Websiteleri: İl Belediyeleri Karşılaştırmalı Analizi
K Çatı, M Işkın
Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi 297, 330, 2008
72008
Bilgi teknolojileri kullanımının otel işletmeleri yöneticilerine etkileri: Antalyadaki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
M Işkin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
42010
Pazar Yönlülük
K Çati, M Işkin
Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler: İnci VARİNLİ ve …, 2008
42008
Sivas' da faaliyet gösteren otel işletmelerinin tripadvisor yorumlarına yönelik nitel bir analiz
M IŞKIN, YA BAŞTÜRK
Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 63-76, 2020
32020
A Study of Awareness of Cultural Heritage: Sivas Sample
MI Sükran Karaca Yilmaz, Gülsah Akkus, Ercan Sahbudak
International Journal of Humanities and Social Science Invention 5 (9), 73-81, 2016
32016
A Conceptual Study on the Use of Outsourcing in Hotel Establishments
MA ÖNCÜ, M IŞKIN
Electronic Journal of Social Sciences 8 (29), 143-156, 2009
22009
Turizm İşletmeleri Çalışanlarının Çalışma Yaşamı Kalitesi, İş Tatmini Düzeyleri ve Performansları: Eğitim ve Geliştirme Faaliyetlerinin Aracı ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının …
M IŞKIN
JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES 9 (3), 1972-1991, 2021
12021
Gastronomi turizmi kapsamında Türkiye peynir çeşitliliği haritası
E HASTAOĞLU, M ERDOĞAN, M IŞKIN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (3), 1084-1113, 2021
12021
Kurumsal İtibarın Yiyecek-İçecek İşletmeleri İmajı Üzerindeki Etkisinde Müşterilerin Hijyen Algılarının Rolü
M Işkın
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3), 1670-1686, 2021
2021
GELİR DÜZEYİ YÜKSEK TURİSTLERİN TÜRKİYE TURİZMİNE İLİŞKİN ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
M IŞKIN
1.ULUSLARARASI TURİZM, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KONGRESİ, 12, 2021
2021
Coğrafi İşaret
M IŞKIN
Türk Mutfağında Coğrafi İşaretli Lezzetler, 2021
2021
Dubai
M IŞKIN
Dünya'da En Çok Ziyaret Edilen Destinasyonlar, 2021
2021
Gölova İlçesi
M IŞKIN
Sivas Turizmi, 2021
2021
Dünya'da En Çok Ziyaret Edilen Destinasyonlar
EM IŞKIN
2021
Sivas Turizmi
EM IŞKIN
2021
A RESEARCH ON THE LOCAL GASTRONOMY IMAGE OF SIVAS
M IŞKIN
Journal of Global Tourism and Technology Research 2 (1), 48-58, 2021
2021
Covid-19 Salgın ve Turizm Kariyeri
M IŞKIN
I. International Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Symposium, 15, 2020
2020
Türk Mutfağında Coğrafi İşaretli Lezzetler
EDÖÜ Mustafa
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20