Takip et
Murat KURTLAR
Murat KURTLAR
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kişisel faktörlerin tüketici satin alma davranişlarina etkisi üzerine bir araştirma
Y Durmaz, R Bahar, M Kurtlar
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 2 (1), 114-133, 2011
3112011
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BİR HASTANE İŞLETMESİNDE UYGULAMA
İ Ege, M Kurtlar
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 20 (3), 679-704, 2018
172018
Bir kamu hastanesi işletmesinde kalite maliyetlerinin belirlenmesine yönelik bir uygulama
C Atış, M Kurtlar
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 64-81, 2015
172015
Ulaştırma-depolama sektörünün oran analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektör bilançoları üzerine bir araştırma
M Kurtlar
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 21-30, 2021
62021
Faaliyet tabanlı maliyetleme ve tekstil (halı) işletmesinde bir uygulama
M Kurtlar
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
42012
Muhasebe dersine yönelik tutumların bireysel ve bölümsel farklılıklarının belirlenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği
M Kurtlar, E Yıldız
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 52-67, 2020
32020
Lojistik işletmelerinde stratejik maliyet yönetimi: bir uygulama
M Kurtlar
Mersin Üniversitesi, 2023
22023
LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN MALİYETLERİN STRATEJİK MALİYET YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
M Kurtlar, C Atış
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 22 (1), 38-64, 2020
12020
Türkiye’deki Özel ve Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarında Alınan Ücret ve Komisyonların Aktif Karlılığına Etkisi
C Atış, M Kurtlar
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 50-59, 2023
2023
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ: BORSA İSTANBUL'DA (BIST) FAALİYET GÖSTEREN BİR SAĞLIK İŞLETMESİNDE UYGULAMA (2014-2020)
M Kurtlar
Mali Cözüm Dergisi 33, 807-838, 2023
2023
BORSA İSTANBUL’DA (BİST) FAALİYET GÖSTEREN İMALAT İŞLETMELERİNDE KUR DEĞİŞİMİN ETKİLERİ: TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE BİR ARAŞTIRMA.
E YILDIZ, M KURTLAR
Bulletin of Accounting & Finance Reviews/Muhasebe & Finans Incelemeleri …, 2023
2023
Finansal Raporlama Çerçeveleri Kapsamında Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi
M Kurtlar, E Yıldız
Düzenlemeler Işığında, 191, 2023
2023
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslek Etiği Algısı: Mersin İli Örneği
M KURTLAR
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (1), 81-97, 2023
2023
EFFECT OF EVA AND CFROI METHODS ON SHAREHOLDERS VALUE MAXIMIZATION AND FINANCIAL PERFORMANCE ESTIMATION: AN EMPIRICAL STUDY
K YAMAN, M KURTLAR
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (4), 861-871, 2022
2022
ZAMAN ETKENLİ FAALİYET TABANLI MALİYETLEME: BİR HALI ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA.
M KURTLAR, C ATIŞ
Bulletin of Accounting & Finance Reviews/Muhasebe & Finans Incelemeleri …, 2022
2022
ZAMAN ETKENLİ FAALİYET TABANLI MALİYET SAPTAMA: BİR HALI ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA
M Kurtlar, C Atış
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 5 (2), 173-192, 2022
2022
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARTININ EK GARANTİ VE BAKIM SÖZLEŞMELERİNE UYGULANMASI.
C ATIŞ, M Kurtlar
Financial Analysis/Mali Cozum Dergisi 30 (162), 2020
2020
MUHASEBE EĞİTİMİNİN PERSONEL İSTİHDAMINDA MESLEK MENSUPLARININ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ: MERSİN ÖRNEĞİ
E Yıldız, M Kurtlar
Mali Çözüm Dergisi, 673-699, 2019
2019
CAPITALISATION OF IAS 23 BORROWING COSTS AND EFFECTS ON FINANCIAL STATAMENTS
E YILDIZ, M KURTLAR
2016
Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul’a Kayıtlı Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerine Bir Araştırma
M Kurtlar
Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, 289-302, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20