Follow
Nazlı Gökçe
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
İlköğretim Online 6 (3), 452-468, 2007
2972007
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri
N Gökçe
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 176-194, 2011
942011
Elementary students’ attitudes towards environment
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
Elementary Education Online 6 (3), 452-468, 2007
672007
Çevre eğitiminde gazetelerden yararlanma
N Gökçe
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International …, 2009
582009
Türkiye’de öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitiminin sorunları ve öneriler
N Gökçe
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (2), 721-768, 2009
442009
Social studies in improving students’ map skills: Teachers’ opinions
N Gökçe
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (5), 2015
342015
Coğrafya dersi öğretim programında küresel iklim değişikliği
N Gökçe, E Kaya
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 157-168, 2009
262009
Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları
N Uzun
Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2005
182005
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ
N Gökçe
Marmara Coğrafya Dergisi, 20-41, 2013
172013
İlköğretim öğrencilerinin coğrafya biliminin konularına ilişkin algıları
N Gökçe, F Öztürk
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (25), 92-118, 2013
172013
Çevre Bilinci Geliştirmede Portfolyo Değerlendirmenin Katkısı Konusunda Öğretmen Adaylarının Görüşleri
N Uzun
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 121-144, 2006
162006
Sosyal bilgiler eğitiminde topluma hizmet uygulamaları
N Gökçe
Sosyal bilgiler öğretimi, 543-567, 2009
142009
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ DEĞERLERİ KAZANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
E Kapan, N Gökçe
Kesit Akademi Dergisi, 84-105, 2019
132019
Ortaokul fen bilimleri ders kitabı 6
N Gökçe, N Işık
Ankara: Tuna Matbaacılık, 2017
132017
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online. 6 (3), 452–468
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
Alınan yer: http://ilköğretim-online. org. tr adresinden 4, 2007
132007
Sosyal Bilgiler dersi örneğinde öğrencilere ve ailelerine göre organ bağışı
N Gökçe, H Özer, Z Kilci
Anadolu Journal of Educational Sciences International 6 (1), 84-109, 2016
11*2016
Reasons for the differentiation of the attitudes of female and male students towards the environment: teachers and parents opinions
N Gökçe, S Sarıyar
The Western Anatolia Journal of Educational Sciences 10 (2), 131-145, 2019
82019
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Ozdemir, N Gökçe
Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 61-75, 2019
82019
Türkiye’de Yöresel Mutfaklar
N Gökçe
Yöresel Mutfaklar, 2-30, 2016
82016
An Implementation of Tolerance Training in a Geography Lesson: Students' Opinions.
N Gökçe
Educational Research and Reviews 10 (20), 2713-2723, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20