Fatih Yaman
Fatih Yaman
Muş Alparslan Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dijital ebeveynlik ve değişen roller
KI Yurdakul, O Dönmez, A Altınok, HF Odabaşı
402013
Integrating Mobile Applications into Hearing Impaired Children's Literacy Instuction
F Yaman, O Dönmez, E Avcı, I Kabakçı Yurdakul
Education and Science 48 (188), 153-174, 2016
18*2016
İşitme engelliler için mobil uygulama geliştirme süreci: Çarkıfelek örneği
O Dönmez, F Yaman, YL Şahin, IK Yurdakul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 22-41, 2016
102016
Determining The Changes of Information and Communication Technology Guidance Teacher Candidates’ Technological Pedagogical Content Knowledge Competency, Information and …
KY Ceylan, Türk, Yaman
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 171-201, 2014
92014
Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
EĞİTİM VE BİLİM 44 (199), 2019
7*2019
Türkiye'deki ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliklerinin incelenmesi
F Yaman
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2018
62018
Okul Rehber Öğretmenleri Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Çevrimiçi Riskler
F Yaman, O Dönmez, Z Çoban, HF Odabaşı
3*2017
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Türkiye’de Yapılan Okuryazarlık Çalışmalarındaki Eğilim
T Kurt, Orhan, Yaman, Solak
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 5 (2), 2014
22014
İşitme Engelli Bireylerin Okuma-Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması
F YAMAN, O DÖNMEZ, IK YURDAKUL
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 73-95, 2015
12015
Challenges of higher education institutions against COVID-19: The case of Turkey
A Karademir, F Yaman, Ö Saatçioğlu
Journal of Pedagogical Research 4 (4), 453-474, 2020
2020
İşitme engelli öğrencilere okuma yazma becerisi kazandırılmasına yönelik bir mobil uygulama örneği
F Yaman, O Dönmez, E Akay, IK Yurdakul
Pegem Atıf İndeksi, 137-156, 2018
2018
Dijital Dünyanın Ailesi: İnternetik Aile
F Yaman, O Dönmez, I Kabakçı Yurdakul, HF Odabaşı
Eğitim teknolojileri okumaları 2016, 173-190, 2016
2016
Design and Development Studies of a Mobile Application for Hearing-impaired children’s literacy instruction
F Yaman, O Dönmez, HP Karasu, E Avcı, IK Yurdakul, YL Şahin, E Akay
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2015
2015
Designing Mobile Applications for Hearing Impaired Children: Guidelines from the Field
O Dönmez, F Yaman, HP Karasu, E Avcı, IK Yurdakul, YL Şahin, E Akay
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2015
2015
TÜRKİYE’DEKİ EBEVEYNLERİN DİJİTAL EBEVEYNLİK ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Doktora Tezi
F YAMAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15