Follow
Emre Biçek
Emre Biçek
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Restoran Yönetim Süreçlerine Mobil Yaklaşım: Bir Android Uygulama
M İnan, E Biçek
XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın-2016, 0
3*
Fotovoltaik sistemin güç üretiminin meteorolojik değişkenler ile modellenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği
E BİÇEK, H eray ÇELİK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (3), 135-146, 2020
22020
Dostroajan: Facial Recognition Based System Input Control Agent
F AYATA, H ÇAVUŞ, İ Mevlüt, E SEYYARER, E BİÇEK, K Erol
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 11 (40), 82-96, 2020
22020
A Mobile Application That Allows People Who Do Not Know Sign Language to Teach Hearing-Impaired People by Using Speech-to-Text Procedures
E Biçek, MN ALMALI
International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers 8 (1 …, 2020
2020
Analyzing The Effect Of Various Factors On Having Coronary Heart Disease
SÖ Rençber, E Biçek, E Kına
Proceedings Book, 228, 2019
2019
Modelling of Photovoltaic Power Generation based on Weather Parameters Using Regression Analysis
E Bicek, HE Celik, N Genc, SO Rencber, E Kina, F Kapar
Book of Abstracts, 80, 2019
2019
Derin Öğrenme Modeli İle Doğal Dil İşleme Yaklaşımını Kullanarak Sahte Haberlerin Tespiti ve Analizi
E Kına, E Biçek, M İnan, A Yılmaz
Optical Form Determination and Scoring With Android
M İnan, E Biçek, T Uçkan, F Ayata, E Seyyarer, E Kına
E-Learning Expectations, Readiness and Satisfaction Levels for Pedagogical Proficiency Students
F Ayata, E Biçek, F Uludağ, M Görentaş
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9