Takip et
Nukhet Adalet Akpulat
Nukhet Adalet Akpulat
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Coğrafi işaretleme kapsamında Kocaeli gastronomik ürünlerinin değerlendirilmesi
TP Üzümcü, Ö Alyakut, NA Akpulat
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2017
562017
Turizm işletmelerinde çalışanların yaşadıkları iş stresi ile örgütsel bağlılıkları ilişkisi, Çeşme ve Kartepe Örneği
AN Akpulat, TP Üzümcü, E Karacan
Journal of Human Sciences 13 (3), 5136-5149, 2016
162016
Turistik destinasyonlarda pazarlama kararlarının marka konumlandırma açısından değerlendirilmesi; Çeşme ilçesine yönelik bir alan araştırması
NA Akpulat
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (3), 443-467, 2017
152017
Turizm öğrencilerinin iş güvencesizliği ve kariyer iyimserliğinin turizm sektörü algısını etkilemesi üzerine bir araştırma
NA Akpulat
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (01), 170-190, 2020
102020
TURİSTİK DESTİNASYONLARDA TURİZMİN ETKİLERİNE YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISI: ÇEŞME ÖRNEĞİ
NA AKPULAT, TP ÜZÜMCÜ
Journal of Recreation and Tourism Research 6 (4), 448-463, 2019
102019
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARININ YARATICI TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖDEMİŞ YEREL HALKININ BAKIŞ AÇISI
NA AKPULAT, TP ÜZÜMCÜ
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 7 …, 2020
92020
Turizm işletmeleri çalışanlarının iş-aile yaşam çatışması ve yaşam doyumları ilişkisi: Kartepe-Çeşme örneği
TP Üzümcü, NA Akpulat
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (51), 1070-1082, 2017
82017
Bölgede yaşayanların yöresel mutfak kültürü ile ilgili algısının belirlenmesi: Ödemiş örneği
NA AKPULAT
International Journal of Social and Economic Sciences 6 (1), 52-58, 2016
72016
Ödemiş’in Kırsal Turizm Arz Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler
NA Akpulat
International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2), 84-91, 2015
62015
Kültür turizmi ekseninde yaratıcı turizm
Ö Alyakut, NA Akpulat
Pegem Akademi, 2020
42020
The relationship between job stress and organizational commitment of the employees working in the tourism busineses; the case of Çeşme and Kartepe Turizm işletmelerinde …
AN Akpulat, TP Üzümcü, E Karacan
Journal of Human Sciences 13 (3), 5136-5149, 2016
32016
The relationship between the fear of COVID-19, intention of repurchasing a vacation and subjective vitality variables
T Polat Üzümcü, NA Akpulat, AT Karçkay
Current Issues in Tourism 26 (24), 3934-3939, 2023
22023
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİNE YÖNELİK ALGILARI
NA AKPULAT, TP ÜZÜMCÜ, Ö ALYAKUT
Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 75-85, 2022
12022
Çeşme İlçesi’nin Temel Pazarlama Kararlarında Kişisel Özelliklerin Etkisinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
NA Akpulat
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 70-82, 2016
12016
CHAPTER VI EVALUATION OF SPONSORSHIP STUDIES OF FOUR AND FIVE STAR HOTELS IN ÇEŞME DISTRICT
NA AKPULAT
Reviews in Social and Humanities Science, 145, 2022
2022
Ödemiş İlçesinin (İzmir) Yöresel Yemekler Açısından İncelenmesi
NA Akpulat
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 3 (7), 518-534, 2020
2020
TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI VE YAŞAM DOYUMLARI İLİŞKİSİ: KARTEPE-ÇEŞME ÖRNEĞİ.
T POLAT ÜZÜMCÜ, NA AKPULAT
Journal of International Social Research 10 (51), 2017
2017
3.1. Önbüro Departmanının Otel İçinde Yeri, Organizasyon Yapısı ve Diğer Departmanlarla İlişkileri
NA Akpulat
OTEL İŞLETMECİLİĞİ, 65, 0
A Study on Determining the Opinions of Those Living in Izmir Regarding the Impacts of Rural Tourism
NA Akpulat
SPONSORSHIP IN TOURISM BUSINESSES
NA AKPULAT
SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, 157, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20