Follow
MURAT ÇAK
Title
Cited by
Cited by
Year
Wagner's hypothesis: New evidence from Turkey using the bounds testing approach
H Mohammadi, M Cak, D Cak
Journal of Economic Studies 35 (1), 94-106, 2008
1812008
Türkiye’de turizm ekonomisi
N Oktayer, N Susam, M Çak
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2007
1682007
Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaret ve vergilendirilmesi
M Çak
İstanbul Ticaret Odası Yayını, 2002
1282002
Yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşların rolü
M Karakaş, M Çak
Maliye Dergisi 153, 74-101, 2007
1142007
Turkish budget deficit sustainability and the revenue-expenditure nexus
JE Payne, H Mohammadi, M Cak
Applied Economics 40 (7), 823-830, 2008
1022008
Uluslararası vergi rekabeti transfer fiyatlaması ve vergilendirme
M Çak
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008
582008
Mikrokredi modeli yoluyla yoksulluğun azaltılması: İstanbul örneği
E Korkmaz, B Baloğlu, KK Sümer, N Oktayer, M Çak
İTO Yayınları, 2004
492004
Türkiye'de cari açık
M Çak
Beşir Kitabevi, 2013
402013
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI BELİRLEYEN UNSURLAR VE ETKİLERİ
M KARAKAŞ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 43-54, 2009
332009
Türkiye’de yolsuzluğun sosyo-ekonomik nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri
E Korkmaz, ME Erkal, T Minibaş, B Baloğlu, BE Yılmaz, M Çak
İTO Yayınları, Yayın, 2001
332001
Türkiye'de Vergi Bilinci İstanbul Araştırması
EF Altuğ, M Çak, M Şeker, Ö Bingöl
İSMMMO Yayınları 134, 2010
252010
Gümrük Birliğinin Getirdikleri ve Götürdükleri: Dış Ticaret Vergileri Ve İhracat Gelirleri Analizi
D Çak, M Çak
İto, 2007
232007
Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret ve Vergilendirilmesi
M ÇAK
İstanbul Ticaret Odası (ATO), Yayın, 2002
202002
Kamu Kesiminde Performans Ölçümü
H Kirmanoğlu, M Çak
XV. Maliye Sempozyumu. Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması …, 2000
172000
Türkiye’de Vergi Bilinci: İstanbul Araştırması
M Çak, M Şeker, Ö Bingöl
Yay. haz: E. Figen Altuğ., İSMMMO Yayınları, 2010
122010
Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi
ÇAK Murat
İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 2002
122002
Capital mobility and foreign debt sustainabilty: some evidence from Turkey
H Mohammadi, M Cak, D Cak
Applied Economics 39 (19), 2441-2449, 2007
112007
Türkiye’de turizm ekonomisi
M Çak, N Oktayer, N Susam
Basım, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2007
92007
Türkiye’de Turizm Ekonomisi (1. Baskı)
N Oktayer, N Susam, M Çak
İstanbul: Elma Basım, 2007
92007
Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar: İstanbul Araştırması
EF Altuğ, M Çak, M Şeker, Ö Bingöl
İSMMMO Yayın, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20