Takip et
Cevat Elma
Cevat Elma
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yönetimde çağdaş yaklaşımlar, uygulamalar ve sorunlar
C Elma, K Demir
Ankara: Anı Yayıncılık, 2000
437*2000
İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Ankara ili örneği)
C Elma
Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2003
3652003
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları
K Kıroğlu, A Kesten, C Elma
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 26-39, 2010
2802010
Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları
C Elma, A Kesten, K Kıroğlu, EM Uzun, AN Dicle
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 231-252, 2010
1172010
Eğitim Bilimine Giriş
K Kıroğlu, C Elma
110*2009
21. yüzyıl okuryazarlığı: Medya okuryazarlığına genel bir bakış ve sınıf içi etkinlikler
E Thoman, T Jolls, J Share, C Elma, A Kesten
Ekinoks Yayınevi, 2008
106*2008
The Predictive Value of Teachers' Perception of Organizational Justice on Job Satisfaction.
C Elma
Eurasian Journal of Educational Research 51, 157-175, 2013
772013
Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki
N AKSEL, E Cevat
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 1252-1268, 2018
732018
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları
C Elma, A Kesten, AN Dicle, E Mercan, Ş Çınkır, Ö Palavan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 93-113, 2009
602009
Örgütsel çatışma ve çatışma yönetiminde uygulanabilecek örgüt geliştirme aracıları
C İpek
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Sorunlar, 219-242, 2000
572000
İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışmayı yönetme yeterlikleri
C Elma
Y. Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, 1998
48*1998
Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik ikilemleri çözümleme biçimleri
EM Uzun, C Elma
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (3), 279-287, 2012
442012
Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
MŞ Pars, C Elma
422018
Öğrenen Örgütler, Sandal Yayınları
C Elma, C ve Demir, K (Ed.) İpek, E Doğan, SŞ Nartgün, ...
Ankara, 2004
40*2004
Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü
K Kıroğlu, C Elma, A Kesten, Ş Egüz
Journal of Social Studies Education Research 3 (2), 86-104, 2012
382012
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
C Elma, E Bütün
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 104-131, 2015
352015
Birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenlerin yönetim ve eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar.
C Elma
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 75-87., 2013
33*2013
The Relationship among Interactional Justice, Manager Trust and Teachers' Organizational Silence Behavior
D Yangın, C Elma
Universal Journal of Educational Research 5 (3), 325-333, 2017
292017
Öğrenen örgütlerde takım çalışması
C Elma
Öğrenen örgütler, 195-238, 2004
29*2004
Language and education problems of international students in Turkey
A Kesten, K Kıroğlu, C Elma
Sosyal Bilimler Dergisi 24, 65-84, 2010
282010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20