N.Tuba Yılmaz Soydan
N.Tuba Yılmaz Soydan
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarıyla yapılan bir FeTeMM etkinliğinin tanıtılması üzerine bir çalışma
N Yılmaz, C Pekbay
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 512-513, 2017
102017
The Analysis of Foreign Direct Investment with Hidden Markov Model: Evidence from Turkey.
NT Yilmaz, T Can
International Journal of Economic Perspectives 10 (2), 2016
72016
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ERDEMLİ MAL VE HİZMETLERE BAKIŞ AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ö Zülfüoğlu, NTY SOYDAN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (1), 278-296, 2019
22019
Devlet ve Piyasa Arasındaki Oyunun Reel Büyümeye Etkisi-The Impact of Game Between State and Market to Real GDP Growth
T Can, N Yılmaz
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 43 (2), 261-270, 2014
12014
ULAŞTIRMA MODELLERİNDE CAN'IN YAKLAŞIM METODUNDA UYGUN ORTALAMA SEÇİMİ İÇİN SİMÜLASYON
ÖÜNTY SOYDAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK, CAN Tuncay
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN …, 2019
2019
Turkey s Government Policies versus Stock Markets Evaluation via Game Theory
N Yılmaz, T Can
Yenilenebilir Enerji Kullanımı Açısından OECD Ülkelerinin Etkinliğinin İncelenmesi
N Yılmaz, S Giray
MAKİNE ÖĞRENMESİ VE EKONOMİ: BİBLİYOMETRİK ANALİZ
EC Akay, NTY Soydan, BK Gacar
PressAcademia Procedia 12 (1), 104-105, 0
Assessment of Turkey and European Union Countries in Terms of Innovation Indicators
NT Yılmaz, Ö Ergüt, A Aydın
Economics Management & Econometrics, 89, 0
Ulusal 30 Endeksi Şirketlerinin Topsis ve WSA Yöntemleri ile Performans Sıralaması
NT YILMAZ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 2 (3), 1-10, 0
19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS FULL TEXT BOOK ANTALYA/TURKEY 17–20 OCTOBER 2018
İ DOĞAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK, H KOÇAK, MÜBAP Birimi, ÖÜT ÜN, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11