Takip et
esra ilkay Keloglu-işler
esra ilkay Keloglu-işler
associate prof. dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Demokrat Parti’nin halkla ilişkileri üzerine bir inceleme
E Keloğlu-İşler
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 24, 111-128, 2007
262007
Kitle iletişiminde pozitivist ampirik geleneğin kuruluşu: Lazarsfeld ve yönetimsel araştırmalar
İ Erdoğan, E Keloğlu İşler, N Durmuş
Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi 20 (2), 1-48, 2005
262005
Kültürel Ekme Kuramı Bağlamında Türkiye Üretimi Çizgi Filmler Ve Çocuk Bilincinin İnşası
EİK İşler
İletişim ve Diplomasi 1 (2), 65-80, 2014
18*2014
Halkla İlişkiler, 1
EK İŞLER
Baskı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, 2007
14*2007
Halkla İlişkilerde Tanım, Tarih, Kuram Bağı ve Eğitimin Doğası Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
Eİ Keloğlu
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2003
122003
Propagating Image of New Turkey to the West: Journal of La Turquie Kemaliste (1933-1948).
Eİ İşler
International Journal of Turcologia 11 (23), 2017
72017
Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media
Eİ Keloğlu-İşler, ÖG Bayram
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 550-553, 2014
62014
Halkla İlişkiler Etiğine Tarihsel Bir Bakış: Amerika'nın Öğrettikleri ve Türkiye'de Yaşananlar
Eİ KELOĞLU - İŞLER
Küresel İletişim Dergisi, 0
6*
KORE SAVAŞI’NA KATILMA SÜRECİNDE BASIN YOLUYLA HALKIN ONAYINI ARTTIRMAK
E İŞLER, S ANALI
Erciyes İletişim Dergisi 4 (2), 2015
5*2015
Voice of America’dan Ankara Radyosu’na: Kore Savaşı’nda Kamuoyu Oluşturma.
Eİ KELOĞLU-İŞLER, S ANALI
Ileti-s-im, 2015
3*2015
Demokrat Parti’nin halkla ilişkiler stratejileri üzerine tarihsel bir inceleme: 1946-1960
E Keloğlu İşler
Doktora Tezi, SÜ Sos. Bil. Enst., Konya, 2007
32007
Algı İllüzyon Gerçeklik, Ankara: Ġmge Kitabevi
EĠK ĠĢler
22016
Popüler kültür ve Türkiye
İ Erdoğan, EK İşler, A Tamer
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 2006
22006
Sosyal Bilimlerde Eğitimin Endüstriyel Yapıyla Bütünleşmesi: Halkla İlişkiler Örneği
Eİ Keloğlu-İşler
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 20, 83-104, 2005
22005
A Missing Piece of the Social Memory: The “Kutup Yildizi”(North Star) Journal Published by the Turkish Brigade during the Korean War
Eİ Keloğlu-İşler
ÜNAK 2014 Uluslarası Kültürel Mirasın ve Kültrel Bellek Kurumlarının …, 2016
12016
Opinions of Turkish University Students on Cigarette Smoking at Schools
E Keloglu-Isler, I Erdogan
JApSc 7 (19), 2762-2768, 2007
12007
Siyasal Halkla İlişkilerin Panoraması: 1946'dan 2002'ye Seçim Kampanyaları
EK İşler, S ANALI
Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi 4 (2), 139-166, 2021
2021
Salgın Günlerinde Dijital Kölelik Üzerine Bazı Düşünceler
EİK İŞLER
Emek Araştırma Dergisi 6 (1), 46-60, 2021
2021
Güvenli Eğitim İletişimi
Z AVŞAR, M ÇAKMAK, A EMRE KAYA, E İŞLER, Ü TERZİ
Pegem akademi, 2020
2020
Politik Spin: Şeytanın Avukatlığı ve Kuramsal Kökenleri
MK Esra İlkay KELOĞLU-İŞLER
Literatürk 1, 295-320, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20