Follow
esra ilkay Keloglu-işler
esra ilkay Keloglu-işler
associate prof. dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Demokrat Parti’nin halkla ilişkileri üzerine bir inceleme
E Keloğlu-İşler
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 24, 111-128, 2007
372007
Kitle İletişiminde Pozitivist Ampirik Geleneğin Kuruluşu Lazarsfeld ve Yönetimsel Araştırmalar
İ Erdoğan, E İşler, H Durmuş
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 20 (21), 2005
362005
Dünden bugüne Türkiye'nin toplumsal yapısı
M Zencirkıran
(No Title), 2013
242013
Halkla İlişkiler, 1
EK İŞLER
Baskı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, 2007
21*2007
Kültürel Ekme Kuramı Bağlamında Türkiye Üretimi Çizgi Filmler Ve Çocuk Bilincinin İnşası
EİK İşler
İletişim ve Diplomasi 1 (2), 65-80, 2014
20*2014
Halkla ilişkilerde tanım, tarih, kuram bağı ve eğitimin doğası üzerine eleştirel bir inceleme
Eİ Keloğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
132003
Propagating Image of New Turkey to the West: Journal of La Turquie Kemaliste (1933-1948).
Eİ İşler
International Journal of Turcologia 11 (23), 2017
82017
Kore Savaşi’na Katilma Sürecinde Basin Yoluyla Halkin Onayini Arttirmak
E İŞLER, S ANALI
Erciyes İletişim Dergisi 4 (2), 2015
8*2015
İletişim ve Kriz: Enformasyona Dayalı Kapitalizm ve Kontrol Devleti
D Schiller
Çev.) A. Tamer ve E. Keloğlu İşler, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 27-40, 2006
82006
Halkla İlişkiler Etiğine Tarihsel Bir Bakış: Amerika'nın Öğrettikleri ve Türkiye'de Yaşananlar
Eİ KELOĞLU - İŞLER
Küresel İletişim Dergisi, 0
7*
Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media
E İŞLER, O Bayram
6
Ulusal Bilincin İnşası Sürecinde Halkla İlişkiler”
E İşler, İ Keloğlu
Cumhuriyet Döneminde, 2010
52010
Popüler kültür ve Türkiye
İ Erdoğan, EK İşler, A Tamer
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, 2006
52006
Ekonomik Algı ve Gerçeklik
İ Göksel
Eİ Keloğlu İşler (der.) Algı İllüzyon Gerçeklik.(187-213). Ankara: İmge Kitabevi, 2016
42016
Demokrat Parti’nin halkla ilişkiler stratejileri üzerine tarihsel bir inceleme: 1946-1960
E Keloğlu İşler
Doktora Tezi, SÜ Sos. Bil. Enst., Konya, 2007
32007
Kurtlar Vadisi Irak: Olay örgüsü ve karakter işlenişi
EK İşler
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2006
32006
Türkiye’nin Demokrasi Açlığı: 1946 ve 1950 Seçimlerinde DP’yi İktidara Getiren Duygusal Rüzgâr
Eİ Keloğlu-İşler
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demokratik Kesitler, Ed. Eminalp Malkoç-İ. Arda …, 2016
22016
Algı İllüzyon Gerçeklik, Ankara: Ġmge Kitabevi
EĠK ĠĢler
22016
Demokrat Parti’nin halkla ilişkiler stratejileri üzerine tarihsel bir inceleme (1946–1960)
EİK İşler
Unpublished doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi, Sosyal bilimler …, 2007
22007
Demokrat Parti’nin Halkla İlişkiler Stratejileri Üzerine Tarihsel Bir İnceleme
Eİ Keloğlu-İşler
SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayımlanmamış doktora tezi), 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20