Takip et
Assoc. Prof. Dr. Funda Bayrakdaroğlu
Assoc. Prof. Dr. Funda Bayrakdaroğlu
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A management strategy within sustainable city context: Cittaslow
E Baldemir, F Kaya, TK Şahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 75-84, 2013
582013
A Comparative Analysis Regarding The Effects of Financial Literacy and Digital Literacy on Internet Entrepreneurship Intention.
F Bayrakdaroğlu, A Bayrakdaroğlu
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2017
392017
Yavaş şehir olma durumunun analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilmesi
E Baldemir, TK Şahin, F Kaya
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (1), 29-50, 2013
342013
Brand Attitudes of Entrepreneurs as a Stakeholder towards a City
F Kaya, M Marangoz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 485-493, 2014
312014
Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma-A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne …
F Bayrakdaroğlu, H Çakır
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 266-284, 2016
292016
Y Kuşağı tüketicilerinin bilinçli tüketim davranışları üzerine bir araştırma
ŞO ÇELEBİ, F BAYRAKDAROĞLU
Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 2 (4), 111-124, 2018
272018
Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu
F Bayrakdaroğlu, Ç Özbek
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 19 (42 Kadın Çalışmaları …, 2018
232018
ONLİNE KARAR VERME TARZLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
F Bayrakdaroğlu, M Taşçıoğlu, H Özkoç
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 159-169, 2017
212017
EĞİTİM ALANI GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
M Marangoz, F Kaya, H Bakan
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 75-96, 2014
182014
Tüketimde alternatif bir yaklaşım olarak paylaşım ekonomisi: Ortak kullanım ağlarının içerik analizi ile incelenmesi
M Marangoz, F Bayrakdaroğlu, AE Aydın
12*2017
Management of a city brand: An examination on three stakeholders’ attitude
F Bayrakdaroğlu
Advancing insights on brand management, Ed: Popoli, P, 157-174, 2017
82017
SİYASAL PAZARLAMA KAPSAMINDA SEÇMENLERİN STRATEJİK OYLAMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MENTEŞE ÖRNEĞİ
F Bayrakdaroğlu, T Uzun, HH Özkoç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
82016
Analysis of the factors affecting the women’s cosmetics consumption in terms of sustainability
E BALDEMĠR, K Funda
International Symposium on Sustainable Development 8 (9), 429-435, 2010
52010
Tüketim tarzı olarak vejetaryenlik: vegan ve vejetaryen tüketicilerin davranışlarına ilişkin netnografik bir inceleme
F Bayrakdaroğlu, M Marangoz, A Fırat
Çalışma 21, 293-296, 2016
42016
STRATEJİK KENT YÖNETİMİNDE PAYDAŞLAR: ŞEHİRLERİN MİSYONLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME.
F BAYRAKDAROĞLU, F KÖMÜRCÜOĞLU
Journal of International Social Research 8 (38), 2015
32015
Z kuşağının tüketim değerleri: Cep telefonu ürünü üzerinden nitel bir araştırma
ŞO Çelebi, F Bayrakdaroğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (3), 3055-3071, 2020
22020
Şehir Markasının Konumlandırılması: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme
F Bayrakdaroğlu
Journal of Academic Value Studies 3 (12), 258-266, 2019
22019
Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi
F Bayrakdaroğlu, PE Çulhaoğlu
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3), 745-758, 2019
22019
Marketing Mix Adaptation of Large-Scale Hotels in Turbulent Times: A Case From Mugla City
F Bayrakdaroğlu, AN Karabulut
Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times …, 2018
12018
Determinants of commercial identities of brandname cities
F Kaya, M Marangoz
Journal of Management Marketing and Logistics; Volume: 1 Number: 1; 37-47, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20