Follow
Selim Koray Demirel
Selim Koray Demirel
İktisat Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nöroiktisat ve iktisat biliminin geleceğine ilişkin tartışmalar
SK Demirel, S Artan
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 2 (1), 1-28, 2016
302016
The causality relationships between economic confidence and fundamental macroeconomic indicators: Empirical evidence from selected European Union countries
SK Demirel, S Artan
International Journal of Economics and Financial Issues 7 (5), 417, 2017
182017
BRICS Ülkelerinde Kamu Sağlık Harcamaları Etkinliğinin Belirleyicileri
S Artan, P Hayaloğlu, SK Demirel
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 7 (1), 9-30, 2017
92017
Genç işsizliğin intihar oranları üzerindeki olası etkisi: panel veri analizi ile bölgesel karşılaştırma
HF ERDEM, SK DEMİREL, E ERKAN
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 3 (2), 76-92, 2019
52019
Yönetim kurulu kalitesinin firma performansı üzerindeki etkisi: BİST-100 firmaları üzerine bir araştırma
E Tekin, SK Demirel
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 24 (3), 725-740, 2017
42017
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Kesimi Büyüklüğü, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
S Artan, P Hayaloğlu, SK Demirel
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 5 (3), 1-9, 2017
42017
Nöroiktisat ve güven: Temel makroekonomik göstergeler ve güven düzeyi arasındaki nedensellik ilişkileri
SK Demirel
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
42015
E-TİCARETİN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİNİN ANALİZİ: G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S ARTAN, A ACARAVCI, C KALAYCI, SK DEMİREL
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 103-116, 2021
32021
Kastamonu İlinin Arap Turizm Potansiyeli Üzerine Bir SWOT Analizi
E TEKİN, SK DEMİREL
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 14-27, 2018
32018
Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Çevresel-Sosyal Faktörler ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler
P Hayaloğlu, S Artan, SK DEMİREL
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 7 (2), 52-66, 2019
12019
Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşanlı Model
P Hayaloğlu, S Artan, SK Demirel
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2), 405-417, 2019
12019
AKDENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDE KURUMSAL YAPININ TURİZME ETKİLERİNİN ANALİZİ
S ARTAN, P HAYALOĞLU, SK DEMİREL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
12018
Although not constituting the very basis of the social capital, trust is closely relevant to this notion (Fukuyama, 2001: 7). This makes the notion of trust very important for …
S Artan, P Hayaloğlu, SK Demirel
Current Debates on Sustainable Development, 118, 2022
2022
E-TİCARETİN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİNİN ANALİZİ: G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
C KALAYCI, SK DEMİREL, S ARTAN, A ACARAVCI
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 103-116, 2021
2021
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KURUMSAL YAPI VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
P Hayaloğlu, SK Demirel, S Artan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 153-166, 2018
2018
AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF INSTITUTIONAL STRUCTURE ON TOURISM IN THE MEDITERRANEAN COUNTRIES
S Artan, P Hayaloglu, SK Demirel
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative …, 2018
2018
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMASI VE DIŞ BORÇLANMANIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ
P Hayaloğlu, S Artan, SK Demirel
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 6 (16), 523-537, 2017
2017
2nd Sarajevo International Conference of Social Sciences: EU Integration and Balkan Countries
SK DEMIREL
Journal of Economic and Social Thought 3 (3), 467, 2016
2016
18th National Economics Symposium: Savings, Sustainable Growth and Technological Development
SK DEMIREL
Turkish Economic Review 3 (1), 205, 2016
2016
How Does Trust in Government Affect Economic Growth and Happiness: Evidence from EU-12 Countries
S Artan, P Hayaloğlu, SK Demirel
CURRENT DEBATES ON, 115, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20