Follow
Hasan Ucar
Title
Cited by
Cited by
Year
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1), 2015
5282015
Effects of the ARCS‐V‐based motivational strategies on online learners' academic performance, motivation, volition, and course interest
H Ucar, AT Kumtepe
Journal of Computer Assisted Learning 36 (3), 335-349, 2020
732020
Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi
H Uçar
Anadolu Üniversitesi, 2016
502016
Academic procrastination and performance in distance education: A causal-comparative study in an online learning environment
U Hasan, A Bozkurt, O Zawacki-Richter
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (4), 13-23, 2021
422021
The current state of the art in STEM research: A systematic review study
A Bozkurt, H Ucar, G Durak, S Idin
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (3), 374-383, 2019
392019
Pre-Service EFL Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Goal Orientations, and Participations in an Online Learning Environment.
H Ucar, M Yazici Bozkaya
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (2), 15-29, 2016
262016
Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı
H Uçar, AT Kumtepe
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (4), 37-54, 2016
252016
İngilizce öğretmen adaylarının özyeterlik inancı, başarı yönelimi ve çevrimiçi öğrenme ortamına katılım durumu: Uzaktan İÖLP örneği
H Uçar
Anadolu Üniversitesi, 2012
232012
Integrating Motivational Strategies into Massive Open Online Courses (MOOCs): The Application and Administration of the Motivation Design Model
H Uçar, AT Kumtepe
Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs, 213-235, 2018
212018
Development and validation of a scale to measure volition for learning
JM Keller, H Ucar, AT Kumtepe
Open Praxis 12 (2), 161-174, 2020
202020
E-Öğrenme ve e-sınavlar: Çevrimiçi ölçme değerlendirme süreçlerinde kimlik doğrulama yöntemlerine ilişkin öğrenen görüşlerinin incelenmesi
A BOZKURT, U Hasan
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 745-755, 2018
202018
30 Years of Gender Inequality and Implications on Curriculum Design in Open and Distance Learning.
S Koseoglu, T Ozturk, H Ucar, E Karahan, A Bozkurt
Journal of Interactive Media in Education 2020 (1), 2020
182020
Using the Game-based Student Response Tool Kahoot! in an Online Class: Perspectives of Online Learners
H Uçar, AT Kumtepe
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2017
182017
Culture and Motivation in Globalized Open and Distance Learning Spaces
JM Keller, H Ucar, AT Kumtepe
Supporting Multiculturalism in Open and Distance Learning Spaces, 146-165, 2018
172018
Blockchain Technology as a Bridging Infrastructure Among Formal, Non-Formal, and Informal Learning Processes
A Bozkurt, H Ucar
Blockchain Technology Applications in Education, 1-15, 2020
162020
Dönüştürülmüş Sınıf 2.0: Bilginin Üretimi ve Sentezlenmesi
H Uçar, A Bozkurt
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (3), 143-157, 0
15*
Use of ARCS-V Motivational Design Model in Online Distance Education
H Ucar, AT Kumtepe
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2016
132016
Using motivation, volition, and performance model to overcome online procrastination
H Ucar, A Bozkurt
Using motivation, volition, and performance model to overcome online …, 2019
112019
Enhancing Online EFL Learners’ Motivation and Engagement through Supplementary Activities on Facebook
H Ucar, N Göksel
Asian Journal of Distance Education 15 (1), 154-168, 2020
92020
Flipped Classroom 2.0: Producing and Synthesising the Knowledge
H Uçar, A Bozkurt
Anı Publishing, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20