Follow
H.Serdar Kaya
H.Serdar Kaya
Associate Professor Or Urban Planning
Verified email at itu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dynamic spatial analysis of urban sprawl through fractal geometry: the case of Istanbul
F Terzi, HS Kaya
Environment and Planning B: Planning and Design 38 (1), 175-190, 2011
652011
Analyzing urban sprawl patterns through fractal geometry: The case of Istanbul metropolitan area
F Terzi, HS Kaya
Centre for Advanced Spatial Analysis (UCL), 2008
472008
Urban DNA: Morphogenetic analysis of urban pattern
HS Kaya, F Bölen
ICONARP International Journal of Architecture and Planning 5 (1), 10-41, 2017
262017
The effects of proposed bridges on urban macroform of Istanbul: a syntactic evaluation
AS Kubat, HS Kaya, F Sarı, G Güler, Ö Özer
Proceedings, 2007
252007
Kentsel mekan organizasyonundaki farklılıkların fraktal analiz yöntemi ile değerlendirilmesi
HS Kaya, F Bölen
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006
202006
Modelling 3D spatial enclosure of urban open spaces
HS Kaya, H Mutlu
Journal of Urban Design 22 (1), 96-115, 2017
182017
Müsellesnâme Osman Şâkir’in manzum sözlüğü (inceleme-metin-tıpkıbasım-dizin)
H KAYA, B Ayçiçeği
İstanbul: İdeal Kültür Yayınları, 2019
152019
Kentsel dokudaki değişimin fraktal geometri yöntemiyle incelenmesi
HS Kaya, F Bölen
İTÜDERGİSİ/a 10 (1), 2011
152011
18. yy. şairi Asaf ve dîvânı (inceleme-tenkitli metin-dizin)
H Kaya
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009
102009
18. Yy. Şairi Âsâf ve Divanı”
H Kaya
İstanbul: Marmara Üniversitesi: Doktora Tezi, 2009
92009
Kentsel Mekan Zenginliğinin Kaos Teorisi Ve Fraktal Geometri Kullanılarak Değerlendirilmesi
S Kaya
İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
92003
S., 2003. Kentsel Mekan Zenginliğinin Kaos Teorisi ve Fractal Geometri Kullanılarak Değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
H Kaya
Yüksek Lisans Tezi, s159, İstanbul, 0
8
Kentsel doku ile şehirsel büyüme biçimi arasındaki ilişkinin mekansal analizi: İstanbul örneği
HS Kaya, F Terzi, F Bölen
CBS Sempozyumu 10 (11), 161-170, 2009
62009
Landscape sensitivity-based scenario analysis using flus model: a case of Asarsuyu watershed
B Şenik, HS Kaya
Landscape and Ecological Engineering 18 (2), 139-156, 2022
52022
Kentsel dokunun dinamik yapısının analizine yönelik sayısal yöntem önerisi
HS Kaya
52010
İstanbul metropoliten alanında, konut alanlarının fiziksel analizi ve yaşam kalitesinin araştırılması–I. ve II
F Bölen, H Türkoğlu, N Ergun, F Yirmibeşoğlu, F Terzi, HS Kaya, ...
Aşama. İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri-İBB. BİMTAŞ, 2006
52006
Socio-spatial distribution of urban residents in a small-sized city
E Alkay, HS Kaya
Journal of European Real Estate Research 11 (3), 399-426, 2018
42018
Development of urban hierarchies at the country and regional levels in Turkey
HS Kaya, V Dökmeci
A| Z ITU Journal of the Faculty of Architecture 14 (2), 131-149, 2017
32017
İstanbul’un Dere ve Nehirlerinin Ekolojik Tasarım Yaklaşımları Doğrultusunda İrdelenmesi
M Erdem, H Serdar Kaya
Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, s 390 (398), 19-21, 2013
32013
The Effects of Proposed Bridges on Urban Macroform of Istanbul
AS Kubat, HS Kaya, F Sari, Ö Özer, G Güler
6th International Space Syntax Symposium. Istanbul: Istanbul Technical …, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20