Follow
Murat Fatih Tuna
Murat Fatih Tuna
Sivas Cumhuriyet University
Verified email at cumhuriyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Müşteri Kaybı Analizi
O Kaynar, MF Tuna, Y Görmez, MA Deveci
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1), 1-14, 2017
192017
The Use of Artificial Neural Networks (ANN) in Forecasting Housing Prices in Ankara, Turkey
O Kitapci, Ö Tosun, MF Tuna, T Turk
Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, 4-14, 2017
72017
Lineer regresyon ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla ev fiyatlarının tahmin edilmesi: Ankara örneği
MF Tuna, T Türk, O Kitapçı
TMMOB HKMO 15, 2015
42015
Hazcılık ve Yenilikçilik Ekseninde Mobil Alışverişler
SY YILDIZ, MF TUNA, NE SAVAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 400-412, 2018
22018
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış: Sivas İlinde Bir Araştırma.
MF TUNA
Electronic Turkish Studies 11 (2), 2016
22016
Otellere İlişkin Çevrimiçi Geribildirimlerin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Duygu Analizi
MF Tuna, O Kaynar, MŞ Akdoğan
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3), 2232-2241, 2021
12021
İkinci El Araçların Satış Profillerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi
A Tüzemen, S Çam, MF Tuna
12016
Mobil Uygulama Müşteri Geri Bildirimlerindeki Duyguların Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Sınıflandırılması
MF Tuna
Journal of Business and Communication Studies 1 (1), 83-103, 2022
2022
Reklama Yönelik Duygusal Tepkinin Online Bağışa Yönelik Tutum Üzerindeki Rolü Bir Çoklu Aracılık Modeli
MF Tuna, F Çelik
26. Pazarlama Kongresi, 2022
2022
Investigation of Health Tourism Advertisements Posted Through Social Media
MF Tuna
Managing Tourism Across Continents (MTCON '22), 2022
2022
Dijital Platformlar ve Türk Platform Ekonomisi
MF Tuna
Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, 311-358, 2021
2021
The Consumer's Journey in the Digital Transformation Process
MF Tuna
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2), 308-321, 2021
2021
Tüketicilerin Geri Dönüştürülmüş Maddelerden Yapılmış Kıyafetleri Satın Alma İsteğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İ Yemez, MF Tuna
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 28 (4), 751-773, 2021
2021
Otellere İlişkin Yorum Dışı Müşteri Geri Bildirimlerinin Analizi
MF Tuna, Ş Akdoğan, O Kaynar
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 50-81, 2021
2021
Marka İtibarı
MF Tuna
Marka Külliyatı 1, 270-294, 2020
2020
Mobil Alışveriş Davranışları Üzerinde, Hazcılık ve Yenilikçilik Esintileri
MF Tuna, SY Yıldız, NE Savaş
23. Pazarlama Kongresi, 2018
2018
Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS)
T Turk, MF Tunab, O Kitapci
2017
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış
MF Tuna
Journal of Turkish Studies 11 (2), 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18