Yalçın Yılmaz
Yalçın Yılmaz
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kültürel Etkileşim ve Toplumsal Değişimde Televizyonun Etkileri
Y Yılmaz
İletişim Fakültesi Dergisi, 65-83, 2001
62001
Siyasal Sistem ve Medya Kuramları Bağlamında Türkiye’de Gazeteciliğin Mesleki Kimlik Sorunu ve Bir Alan Araştırması
Y Yılmaz
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
32011
SANAL ETKİLEŞİMDE SOYUT ÜRETİMİN BİR DEĞERİ OLARAK YENİ NESİL ŞÖHRETLER
Y Yılmaz, A Akyıldız
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 13 (2), 15-40, 0
3
Medya Kuramları, Siyasal Sistemler ve Tarihi Değişimler Işığında Türkiye'de Gazetecilik Mesleği (1. Baskı)
Y Yılmaz
22015
BİLGİ VE EĞLENCE FORMATINDA SİYASAL İLETİŞİM: POLITAINMENT
O SÜMER, Y YILMAZ
VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, 287-297, 2013
1*2013
TELEVİZYONDA AŞIRI TÜKETİMİ TAVSİYE EDİLMEYEN GIDA REKLAMLARI İÇİN BESİN PROFİLİ MODELİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Y Yılmaz
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi HİRE 3 (2), 106-130, 2020
2020
Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes
G Yılmaz, Y Yılmaz
5th International Congress on Social Sciences, 2019
2019
Televizyon Haberciliğinde ‘Haber Değeri’ Kavramının Dönüşümü
Y Yılmaz
İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE MEDYA ANALİZLERİ, 202 -232, 2019
2019
Sosyal Ağlarda Kendini Temsilin Maddi ve Manevi Kazanımları
Y Yılmaz
2.International Symposium on Social Sciences, 2017
2017
Televizyon Haber Tartışma Programlarının Entelektüel Boyutu ve Toplumda Yol Açtığı Bilgi Gediği
Y Yılmaz
USOS 2017 1. INTERNATIONALCONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, 2017
2017
Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Çözüm Odaklı Habercilik
Y Yılmaz, N Bayraktar
5. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı – Neoliberal Söylem ve …, 2015
2015
Toplumsal Hareketlerde Küresel Medya Eleştirisi
Y Yılmaz
Quo vadis: Sosyal Bilimler – Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası …, 2015
2015
Küresel Adalet İçin Sosyal Hareket: Indymedia
Y Yılmaz
Düşünen Siyaset, 223-240, 2014
2014
Siyasal İletişim Dramaları: Medya Okuryazarlığı Açısından Olay Analizleri
Y Yılmaz
Siyaset Bilimi Araştırmaları Teori ve Türkiye Uygulamaları, 257-276, 2014
2014
Meşru Otoritenin Birey Üzerinde Yarattığı Korku: Korkunun İktidarına Medyanın Etkisi
Y Yılmaz
VII. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, 2013
2013
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmada Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
Y Yılmaz
VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 2013
2013
Çözüm Odaklı ‘Barış Gazeteciliği’ Yaklaşımıyla, ‘Mavi Marmara Gemisi’nde Yaşananların Medyada Ele Alınış Biçimine Eleştirel Bakış
Y Yılmaz
Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (Arap-Türk Sosyal Bilimler …, 2010
2010
Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri İle Kültürel Yakınlaşma Aracı Olarak Popüler Kültür Ürünleri Üzerine Bir Değerlendirme
Y Yılmaz, EG Yılmaz
Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (Arap-Türk Sosyal Bilimler …, 2010
2010
Sınır Ticaretinin Geliştirilmesinde Yerel Medyanın Rolü
Y Yılmaz
1st International Border Trade Congress, (1. Uluslararası Sınır Ticareti …, 2010
2010
Sınır Ticaretinde Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Engellerin Aşılması Sürecinde Kültürlerarası İletişimin Önemi
Y Yılmaz, EG Yılmaz
1st International Border Trade Congress, (1. Uluslar arası Sınır Ticareti …, 2010
2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20