Follow
Tarık Sevindi
Tarık Sevindi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Aksaray Üniversitesi
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması
İ Mutlu, B Yılmaz, HA Güngörmüş, T Sevindi, B Gürbüz
602011
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin beslenme ve kahvaltı alışkanlıklarının değerlendirilmesi
T Sevindi, G Yılmaz, S İbiş, B Yılmaz
452007
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi
G Yılmaz, S İbiş, T Sevindi
Bağımlılık Dergisi 8 (2), 85-90, 2007
372007
Physical fitness profiles of sitting volleyball players of the Turkish national team
MF Yüksel, T Sevindi
Horizon Research Publishing, 2018
232018
Examination of performance levels of wheelchair basketball players playing in different leagues
MF Yüksel, T Sevindi
Sports 6 (1), 18, 2018
162018
The effect of movement education program on motor skills of children
N Ozbar, S Mengutay, K Karacabey, T Sevindi
Studies on Ethno-Medicine 10 (4), 453-460, 2016
152016
Badminton sporunun çocuklarda vücut yapısına etkisi
R Kürkçü, T Sevindi, İ Gökhan, F Akçakoyun
Turkish Kick Boxing Federation Journal of Sport Science 2 (2), 34-41, 2010
132010
İşitme engelli olan ve olmayan 11-14 yaş grubu erkek öğrencilerin reaksiyon zamanlarının incelenmesi
T Sevindi
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2002
112002
The injuries of Turkish national free-style and Graeco-Roman wrestlers
F Yamaner, O Imamoglu, T Atan, F Evli, K Karacabey, T Sevindi, ...
Med Sport 65, 549-561, 2012
102012
Prepuberte çocuklarda sürat ile aerobik dayanıklılık (VO2max) arasındaki ilişkinin belirlenmesi
F Hazar, H Hazar, R Kürkçü, Ç Yaman, S Özdağ, T Sevindi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 807-811, 2009
102009
The relationship between general self-efficacy belief and burnout level among Turkish academicians
T Sevindi
Educational Research and Reviews 8 (24), 2255, 2013
92013
Protective role of melatonin on blood parameters following irradiation in rat
R Ozmerdivenli, K Karacabey, C Gundogdu, T Sevindi
African Journal of Biotechnology 10 (80), 18564-18568, 2011
92011
10-14 Yaş Grubu Öğretilebilir Zihinsel Engellilerde Makro Dönem Esneklik Antrenman Sonucu Gelişmelerin İncelenmesi
G Yılmaz, T Sevindi, S İbiş, B Yılmaz, S Kestek
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 8 (1-2), 1-4, 2006
82006
The effects of acute moderate intensity training on hematological parameters in elite para-badminton athletes
M Erdoğdu, MF Yüksel, B Işık, E Boyalı, K Erdağı, T Sevindi
Imr Press, 2021
62021
The effects of preparation period exercises on the hematological parameters of the taekwondo athletes
E Boyalı, T Sevindi, MF Yüksel, H Demir
Natl Olympic Committee Ukraine, Kharkov Regional Branch, 2019
62019
Spor faaliyetlerinin engelli bireylerin aile sürecine etkisinin incelenmesi
T Sevindi, A Keskin, N Gördeles Beşer, H Eker
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 12 (1), 12-19, 2010
52010
The evaluation of the usage of cigarette and alcohol among the students of physical education and sports high school department of Gazi University
G Yılmaz, S İbiş, T Sevindi
Journal of Dependence 8 (2), 85-90, 2007
42007
Investigation of the effect of different aerobic exercise on health and anaerobic power for sedantary women.
E Gulu, G Cicek, A Gulu, K Karacabey, F Yamaner, T Sevindi
32013
Comparisons of motivational factors that affect individuals to participate recreational exercise with regard to demographic variables.
I Mutlu, B Yılmaz, HA Güngörmüș, T Sevindi
32011
Foot morphology of Turkish football players according to foot preference
F Yamaner, K Karacabey, Y Kavlak, T Sevindi
African Journal of Biotechnology 10 (26), 5102-5108, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20