Takip et
Ceyhun Bağcı
Ceyhun Bağcı
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fırat TV ve Kampüs TV Örnekleriyle İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Bakışı
F Nizam, C Bağcı
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 34, 2016
62016
İslamofobinin Medyadaki Stratejik Gücü Olarak Televizyon Dizileri: Homeland Örneği
V İlhan, C BAĞCI
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (2), 169-189, 2018
52018
Türkiye'de sayısal televizyon yayıncılığı: Sektörel yönelimleri, yeni yayın içerikleri ve izleyici deneyimleri
C Bağcı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
32021
Türkiyede sayısal televizyon yayıncılığının sektörel görünümü ve yönelimleri
C Bağci
32006
Amerika’nın Kudüs Kararına İlişkin Televizyon Ana Haber Bültenlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
C BAĞCI, F NİZAM
Researcher 6 (4), 77-96, 2018
2018
FIRAT TV VE KAMPÜS TV ÖRNEKLERİYLE İLETİŞİM FAKÜLTESİÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA BİRİMİ OLARAK ÜNİVERSİTETELEVİZYONLARINA BAKIŞI
F Nizam, C Bağcı
ASOS JOURNAL-The Journal of Academic Social Science, 2016
2016
DIGITAL TELEVISION BROADCASTING IN TURKEY: NEW TRENDSAND TRANSFORMING AUDIENCE EXPERIENCES/TÜRKİYE’DE SAYISAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI: YENİ YÖNELİMLER VE DÖNÜŞEN İZLEYİCİ …
C Bağcı, V İlhan
Digital Television Broadcasting In Turkey Sectoral View And Trends/Türkiye’de Sayısal Televizyon Yayıncılığının Sektörel Görünümü ve Yönelimleri
C Bağcı, V İlhan
MEDİAD
İMSGO Televizyon, V İLHAN, C BAĞCI
Sosyal Televizyon Social Television
C BAĞCI
Etkileşimli Televizyon Interactive Television
C BAĞCI
Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Bir Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Genel Bir Bakış (Kampüs Tv ve Fırat Tv Örneği)
C BAĞCI, F Nizam
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12