Follow
Ceyhun Bağcı
Ceyhun Bağcı
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fırat TV ve Kampüs TV Örnekleriyle İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Bakışı
F Nizam, C Bağcı
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 34, 2016
62016
İslamofobinin Medyadaki Stratejik Gücü Olarak Televizyon Dizileri: Homeland Örneği
V İlhan, C Bağcı
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (2), 169-189, 2018
52018
Türkiyede sayısal televizyon yayıncılığının sektörel görünümü ve yönelimleri
C Bağci
52006
Türkiye'de sayısal televizyon yayıncılığı: Sektörel yönelimleri, yeni yayın içerikleri ve izleyici deneyimleri
C Bağcı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
32021
Amerika’nın Kudüs Kararına İlişkin Televizyon Ana Haber Bültenlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
C Bağcı, F Nizam
Researcher 6 (4), 77-96, 2018
2018
FIRAT TV VE KAMPÜS TV ÖRNEKLERİYLE İLETİŞİM FAKÜLTESİÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA BİRİMİ OLARAK ÜNİVERSİTETELEVİZYONLARINA BAKIŞI
F Nizam, C Bağcı
ASOS JOURNAL-The Journal of Academic Social Science, 2016
2016
DIGITAL TELEVISION BROADCASTING IN TURKEY: NEW TRENDSAND TRANSFORMING AUDIENCE EXPERIENCES/TÜRKİYE’DE SAYISAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI: YENİ YÖNELİMLER VE DÖNÜŞEN İZLEYİCİ …
C Bağcı, V İlhan
Digital Television Broadcasting In Turkey Sectoral View And Trends/Türkiye’de Sayısal Televizyon Yayıncılığının Sektörel Görünümü ve Yönelimleri
C Bağcı, V İlhan
MEDİAD
SBMGO Televizyon, İ ŞİMŞEK
Sosyal Televizyon Social Television
C BAĞCI
Etkileşimli Televizyon Interactive Television
C BAĞCI
Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Bir Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Genel Bir Bakış (Kampüs Tv ve Fırat Tv Örneği)
C BAĞCI, F Nizam
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12