Follow
Kamil Çolak
Kamil Çolak
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi (1798-1801)
K Çolak
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2008
712008
XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUSÇUK’TA KÖLE VE CARİYELERİN İHTİDÂLARI
K Çolak
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 379-390, 2017
35*2017
Rusçuk ayanı: Tirsiniklizade İsmail Ağa ve dönemi
MK Erdoğan
Yeditepe, 2009
252009
XVI. yüzyılda İstanbulda ihtida hareketleri
K Çolak
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
17*2000
VELİAHT VAHDEDDİN VE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ALMANYA SEYAHATİYLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER
K Çolak, F Yetim
82017
XIV-XVI. yüzyıllarda Balkanlarda İslamlaşma
K Çolak
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
7*1996
Osmanlı Devleti’nde ahilik ve ahi zaviyeleri
M TOPAL, K Çolak
Doğu Batı 53, 163-169, 2010
62010
İstanbul’da İhtida Hareketleri (XVI. Yüzyıl)
K Çolak
OSMANLI IV, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları,[495-505], 1999
61999
İnebahtı Muhafızlarının 1797 Tarihli İmdâd-ı Hazariyye Gelirleri
K ÇOLAK
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2009
42009
Tuna Gazetesi Perspektifinden Tuna Vilayeti’ndeki 1873 Tarihli Kolera Salgını
K Çolak
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 71-88, 2011
32011
Rusçuk ve Eflak Sınır Bölgesinde Eşkıyalık ve Asayiş Meselesi 1550–1600
K Çolak
Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri, Eskişehir, 2005
32005
Eskişehir zaviyelerine dair tespitler
M Topal, K Çolak
Alevilik Araştırmaları Dergisi 5 (9), 51-74, 2015
22015
Balkanlar’da Birlikte Yaşama Tecrübesi: Rusçuk Örneği
K ÇOLAK, N ELİBOL
Balkanlar’da İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempoz-‐yum Tebliğleri, 2011
22011
Rusçuk ve Çevresinde Cerehorlar (1694-1698)
K Çolak
Akademik İncelemeler Dergisi 13 (1), 369-390, 2018
12018
XVI. YÜZYILDA BATILI SEYYAHLARA GÖRE OSMANLILAR
K Çolak
12017
Osmanlı’da Siyaset ve Diplomasi
MA Ünal, HO Ercan, M Tuğluca, Ü Küçük, N Gozalova, T Subaşı, D Akalın, ...
(No Title), 0
The death penalty": representation of the Treaty of Sèvres in the İstanbul press in 1920
K Çolak, AF Paksoy
OSAMER ve Mahya Yayınları, 0
Representation of the Treaty of Sèvres in the Istanbul Press in 1920
AF Paksoy, K Çolak
CONGRESS ON OTTOMAN
KK MERKEZI
TEKİRDAĞ
SYA RODOSTO’DAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20