Nuran Cömert
Nuran Cömert
Professor of Accounting and Auditing
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında İç Denetimin Yeri ve Önemi
NC Doyrangöl
Mali Çözüm Dergisi 60, 1-7, 2002
532002
Sermaye piyasası aracı kurumlarında etkili bir iç kontrol sistemi ve iç denetim fonksiyonu
NC Doyrangöl
Lebib Yalkın Matbaası, stanbul, 48, 2001
392001
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İç Kontrol
N Cömert
İç Denetim Dergisi 21, 24-28, 2008
272008
Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim
N Cömert, Ş Uzay, SK Selimoğlu, S Uyar
Bölüm Denetimde Genel İlkeler ve Sorumluluklar, SAÜSEM, KGK, Bağımsız …, 2013
142013
Uluslararası denetim standartları kapsamında önemlilik düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler
N Cömert
Mali Çözüm Dergisi 109, 29-50, 2012
122012
İşletmelerde kontrol ve denetim kavramlarının doğru kullanılması amacına yönelik kavramsal bir inceleme
N Cömert
92016
Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
NC Doyrangöl
Mali Çözüm Dergisi 64 (12), 8, 2003
92003
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI İLE MUHASEBEYE GETİRİLEN YENİLİKLER
NC Doyrangöl
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 1 (1), 1-21, 2008
82008
Basel II from the Accountant’s Perspective
NC DOYRANGÖL, M SALTOĞLU
Mali Çözüm Dergisi, 117-129, 2006
52006
Muhasebeci Gözüyle Basel II
NC Doyrangöl, M Saltoğlu
Mali Çözüm 1, 353-366, 2006
52006
Denetim.(3. baskı)
M Erdoğan, N Erdoğan, N Cömert, AK Uzun, M Yılancı
Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006
42006
XI/25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Kapsamında Maddi Varlıklar
NC Doyrangöl, N ÇITAK
MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 6 (4), 2004
42004
M.(2014)
M Erdoğan
Turkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Ankara: HUGO …, 0
4
Repo ve Ters Repo İşlemleri
NC DOYRANGÖL
İstanbul: Denge Matbaacılık, 1999
31999
Bağımsız Denetçiler İçin İtibar Yönetimi
N CÖMERT, AK UZUN
22014
DENETiM
N CÖMERT, AK UZUN, M YILANCI
22012
İşletmelerde iç kontrol ve iç denetim ilkeler, yaklaşımlar, örnek olaylar
N Cömert
İstanbul, Deloitte Academy, Ders notları, 2008
22008
İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim İlkeler, Yaklaşımlar, Örnek Olaylar
NC DOYRANGÖL, AK Uzun
Ġstanbul: Deloitte Academy Ders Notları, 2007
22007
Genel Muhasebe, Defter Tutma Uygulamaları: Tekdüzen Hesap Planına Uygun, Manuel Muhasebede Defter Tutma, Bilgisayarlı Muhasebede Defter Tutma
NC Doyrangöl, G Gökçen, C İbiş
Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı, 2002
22002
Özel Maliyet Bedellerinin İtfasının VUK, MSUGT, SPK ve Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi ve Özel Maliyet Bedellerinin Yeniden Değerleme …
NC Doyrangöl
Mükellefin Dergisi, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20