Takip et
Meryem Berrin Bulut
Meryem Berrin Bulut
Diğer adlarMeryem B Bulut, M Berrin Bulut
cu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ölüm Kaygısı ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
MB Bulut, M YILDIZ
Turkish Studies (Elektronik) 12 (13), 659-676, 2017
28*2017
Kadınların Yüksek Pozisyonlara Gelememe Nedenleri
MB BULUT
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (7), 202-215, 2014
242014
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları
MB BULUT
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (17), 403-415, 2015
22*2015
Predictors of Teacher Burnout in Middle Education: School Culture and Self-Efficacy
M Öztürk, MB Bulut, M Yıldız
Studia Psychologica 63 (1), 5-23, 2021
212021
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumlarına Etkisi
MB Bulut, M Yıldız
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 24 (2), 397-412, 2020
212020
Relationship between COVID-19 anxiety and fear of death: the mediating role of intolerance of uncertainty among a Turkish sample
MB Bulut
Current Psychology, 2022
192022
Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyetinin Yatırım Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
MB BULUT, İS HOVARDAOĞLU
Journal of International Social Research 11 (56), 2018
172018
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO ile Ölçülmesi
M Ulu, MB Bulut
162017
Benlik saygısı, dini dünya görüşleri ve hayatın amacının ölüm kaygısı üzerine etkisinin incelenmesi
MB Bulut
Erciyes Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
142017
Terör yönetimi kuramı (Dehşet yönetimi kuramı)
MB Bulut
142015
Aile Liderliği
N Baloğlu, MB BULUT
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 6 (18), 185-197, 2015
122015
Examining Belief in a Just World, Religious Worldviews, and Self-Esteem Within the Framework of Terror Management Theory: Mortality Salient and Nonmortality Salient Organizations
MB Bulut
Omega-Journal of Death and Dying, 2020
92020
Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin (B5FKE) Türkçeye Uyarlanması: Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MB Bulut, M Yıldız
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 2018
92018
Tanrı’ya Bağlanma Biçimlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre Yordanması
MB Bulut, M Yıldız
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
92018
Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
MB BULUT, M McDERMOTT, O McEWAN
Journal of International Social Research 10 (49), 268-275, 2017
92017
Kamu Sektörü ve Özel Sektör İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği)
MB BULUT
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (33), 175-191, 2012
92012
Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddet ve Değer Yönelimleri Arasındaki İlişkiler
MB Bulut, GA Yıldırım
Turkish Studies, 2018
8*2018
Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıkları, Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
MB BULUT
Journal Of International Social Research 10 (50), 2017
82017
Değer Temelli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N BALOĞLU, MB BULUT
Journal of International Social Research 10 (48), 378-388, 2017
82017
Dini Dünya Görüşleri Ölçeği’nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
A Kuşat, MB Bulut
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 2502-2509, 2016
82016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20