Mergül Çolak
Mergül Çolak
Associate Professor of Sport Science Erzincan Binali Yıldırım University
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Müsabaka döneminde erkek hentbol oyuncularinin vücut kompozisyonlarinin kan lipid ve lipoprotein düzeyleri üzerine etkisi
Ö AĞIRBAŞ, N KİSHALI, M Çolak
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 133-151, 2009
152009
Effects of oral supplementation of mint extract on muscle pain and blood lactate
G Sönmez, M Çolak, S Sönmez, B Schoenfeld
Biomedical Human Kinetics 2, 66, 2010
132010
Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri
M Çolak, E Çetin
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 24 (1), 001-008, 2010
112010
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNDEN VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M ÇOLAK, K Metin
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (2), 757-764, 2007
72007
Yatılı olan ve yatılı olmayan öğrencilerin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi
M ÇOLAK
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 183-194, 2007
62007
The effect of electronic body protector and gamification on the performance of taekwondo athletes The effect of electronic body protector and gamification on the performance of …
D Sevinç, M Çolak
International Journal of Performance Analysis in Sport 19 (1), 110-120, 2019
52019
A study on some motoric and anthropometric attributes of competitive and non-competitive taekwondo athletes between the age group 9-12 years
D Sevinc, M Çolak, V YILMAZ
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 4), 112-122, 2015
42015
Physical activity levels and type 2 diabetes risk scores of university students
M Colak
Studies on Ethno-Medicine 9 (3), 401-409, 2015
32015
Is body fat ratio of lower extremities a predictor of race time in university triathletes?
Ü BİLGİN, E ÇETİN, M ÇOLAK, İ YARIM, H TAŞKIN
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2017
22017
Effects of 8 week step-aerobic exercises on (state and trait) anxiety levels and quality of life of women
D Sevinc, N KISHALI, M COLAK
Turkish Journal of Sport and Exercise 16 (3), 31-35, 2014
22014
Comparison of some pulmonary function of different national wrestlers
U Bilgin, M ÇOLAK, Ö ORHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2013
22013
The effect of endurance training in the conditions of normoxia and hypoxia on maximal oxygen consumption (VO2max) and some ventilator parameters in cross-country skiers.
E Çetİn, M Çolak, U Ateșoğlu
Firat Tip Dergisi 13 (1), 18-23, 2008
22008
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA MAXVO2, ESNEKLİK, KAS KUVVETİ VE DAYANIKLILIĞI GİBİ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M ÇOLAK, K Metin
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (2), 33-40, 2006
22006
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ ÇOCUKLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE SKINFOLD PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M ÇOLAK, K Metin
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (4), 23-30, 0
2
EFFECT OF TRAINING IN WRESTLING AND SAUNA ON TSH AND FT4 HORMONES.
M ÇOLAK, F KIYICI, H EROĞLU, Ö AĞIRBAŞ, E AĞGÖN, İ UÇAN
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2015
12015
Some Acute Physiological Responses of Nature Walkers to Different Altitudes
M Colak, U Bilgin
The Anthropologist 20 (3), 416-422, 2015
12015
SAUNA VE GÜREŞ EGZERSİZİNİN TSH VE FT4 HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
M Çolak, F KIYICI, H Eroğlu, Ö AĞIRBAŞ, E Ağgön
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 186-193, 2015
12015
Relationship between upper extremity fat mass and race time in triathlete
E CETIN, U BILGIN, M COLAK, İ YARIM, H TASKIN
Turkish Journal of Sport and Exercise 19 (2), 279-283, 2017
2017
Erzincan Yöresi Halk Oyunlarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi
Ö AĞIRBAŞ, M ÇOLAK, E AĞGÖN
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 47-55, 2015
2015
Effects of Different Warm-Up Cycles' Protocols on the Flexibility and the Joint Range of Motion in Women
M ÇOLAK, E ÇETİN, BE Spor Yüksekokulu
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20