Follow
Mergül Çolak
Mergül Çolak
Associate Professor of Sport Science Erzincan Binali Yıldırım University
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bayanlara Uygulanan Farklı Isınma Protokollerinin Eklem Hareket Genişliği ve Esneklik Üzerine Etkileri
M Çolak, E Çetin
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 24 (1), 001-008, 2010
232010
The effect of electronic body protector and gamification on the performance of taekwondo athletes The effect of electronic body protector and gamification on the performance of …
D Sevinç, M Çolak
International Journal of Performance Analysis in Sport 19 (1), 110-120, 2019
202019
Müsabaka döneminde erkek hentbol oyuncularinin vücut kompozisyonlarinin kan lipid ve lipoprotein düzeyleri üzerine etkisi
Ö Ağırbaş, N Kishalı, M Çolak
Erzincan University Journal of Science and Technology 2 (2), 133-151, 2009
192009
Effects of oral supplementation of mint extract on muscle pain and blood lactate
G Sönmez, M Çolak, S Sönmez, B Schoenfeld
Biomedical Human Kinetics 2 (2010), 66-69, 2010
162010
Yatılı olan ve yatılı olmayan öğrencilerin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi
M Çolak
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 183-194, 2007
132007
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNDEN VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
M Çolak, M Kaya
Kastamonu Education Journal 15 (2), 757-764, 2007
122007
Kayaklı-Koşucularda Dayanıklılık Egzersizlerinin Normoksi ve Hipoksi Koşullarında Maksimum Oksijen Tüketimi (MaxVO2) ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi
E Çetin, M Çolak, U Ateşoğlu
Fırat Tıp Dergisi 13 (1), 18-23, 2008
102008
A study on some motoric and anthropometric attributes of competitive and non-competitive taekwondo athletes between the age group 9-12 years
D Sevinç, M Çolak, V Yılmaz
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 4), 112-122, 2015
92015
Physical activity levels and type 2 diabetes risk scores of university students
M Colak
Studies on Ethno-Medicine 9 (3), 401-409, 2015
82015
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA MAXVO2, ESNEKLİK, KAS KUVVETİ VE DAYANIKLILIĞI GİBİ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Çolak, M Kaya
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (2), 33-40, 2006
82006
ERZİNCAN İLİNDE YAŞAYAN 12-14 YAŞ ÇOCUKLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE SKINFOLD PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Çolak, M Kaya
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (4), 23-30, 2006
62006
Futbolcularda görülen spor sakatlıklarının bireysel faktörler açısından değerlendirilmesi
ME Çiçek
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2019
52019
Erzincan yöresi halk oyunlarının görsel ve işitsel reaksiyon zamanları üzerine etkisi
Ö Ağırbaş, M Çolak, E Ağgön
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 47-55, 2015
52015
Changes in physical performance characteristics of female volleyball players during regional division competitions
M Karahan, M Çolak
SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 11, 12-12, 2022
42022
Effects of 8 week step-aerobic exercises on (state and trait) anxiety levels and quality of life of women
D Sevınc, N Kıshalı, M Colak
Turkish Journal of Sport and Exercise 16 (3), 31-35, 2014
42014
Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Uyarlamalı Test ve Kağıt-Kalem Testi ile Yetenek Düzeylerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
Y Arslan, M Çolak, U Bilgin
Tıp Eğitimi Dünyası 21 (63), 2022
22022
Badmintoncularda Life Kinetik Antrenmanlarının Bazı Koordinatif Yetenekler Üzerine Etkisi
MA Kurt, M Çolak
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 5 (Özel Sayı 1), 195-216, 2022
22022
Üniversite öğrencilerinde yeme alışkanlıklarının fiziksel aktivite ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzincan ili örneği)
Y Keskin
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2019
22019
Is body fat ratio of lower extremities a predictor of race time in university triathletes?
Ü Bilgin, E Çetin, M Çolak, İ YARIM, H TAŞKIN
Nigde University Journal of Physical Education & Sport Sciences/Nigde …, 2017
22017
The effect of wrestling training and sauna practice on cortisol and insulin hormones
E Aggon, F Kiyici, I Ucan, M Colak, O Agirbas, AC Hackney
Advances in Physical Education 7 (03), 303, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20