Takip et
Habip DEMİR
Habip DEMİR
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
gumushane.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Horasan’da Şiilik İran’da Şiiliğin Tarihsel Kökleri
H Demir
Otto, 2017
40*2017
Günümüz İran Şiiliğinde Kutsal Gün ve Geceler
H Demir
eMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 10 (2), 2017
7*2017
Şîa'da Dua Edebiyatı
R Ca'feriyân, H Demir
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 209-237, 2015
52015
Celal Nuri (İleri) ve İslâm Tarihçiliği
H Demir
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ ve SANATLARI …, 2006
52006
Günümüz İran Hanefiliği ve İran'da Hanefilik-Maturidilik Çalışmaları
H Demir
Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Kastamonu, 2017
42017
MODERN DÖNEM ŞİÎ DÜŞÜNCESİNDE BİR KİMLİK İNŞASI OLARAK ERBAÎN YÜRÜYÜŞÜ
H DEMİR
Şarkiyat 13 (1), 169-186, 2021
32021
31 Mayıs-10 Haziran 2013 Tarihleri Arasında İran’da Düzenlenen
H Demi̇r
Şi’i-Sünnî İlişkileri Çalıştayı ve İran Gezisine Ait Notlar”. e-Makalat …, 0
3
İslam Mezhepleri Tarihi (Tanım, Terminoloji, Tarih)
H Demir
İslami İlimlere Giriş, 56-93, 2021
2*2021
Çağdaş Şiî Islah Düşüncesinde Selefî Etkiler: Şerîat Senglecî Örneği
H Demir
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (1), 245-278, 2020
22020
Çağdaş Şiî Düşüncesinde İlk Islah Çabaları: Şeyh Hâdî Necmâbâdî (1834-1902)
H Demir
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 12 (2), 517-545, 2019
22019
Klasik Bir Kavramın Modern Dönemde Dönüşümü: Said Nursî’nin Mehdî Tasavvuru
H DEMİR
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (23), 555-578, 2019
12019
Tesbîtu Delâʾili’n-Nubuvve Adlı Eseri Bağlamında Kâdî Abdulcebbâr’ın Fâtımîlere Bakışı
B YURTALAN, H DEMİR
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 16 (1), 4-34, 2023
2023
Ebû’l-Kâsım Abdilvâhid b. Ahmed el-Kirmânî’ye Nispet Edilen 73 Fırka Tasnifli Bir Risâle’nin Tahlil ve Tercümesi
Ş AHMETOĞLU, H DEMİR
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 15 (1), 3-42, 2022
2022
Kâsım er-Ressî ve Yahya b. Hüseyin’in Görüşleri Çerçevesinde Nas ve Tayin Düşüncesinin Erken Dönem Zeydîlik’teki Yansımaları
E ÇETİN, H DEMİR
Turkish Journal of Shiite Studies 3 (2), 149-166, 2021
2021
Pehlevîler Dönemi İran’ında Dinî-Mezhebî Hareketler
H Demir
Modern İran Tarihi (Kaçar Hanedanı'ndan İslam Devrimi'ne), 2021
2021
Tarihu Sini/Hükümdarlar Tarihi
İsfahani, H Demir
2021
Şii Düşüncede Zahiri Ahbari Zihniyetin Yansımaları
H Demir
Zahiri ve Selefi Söylem, 397-405, 2019
2019
Sacred Days and Nights in Contemporary Iranian Shiism
H DEMİR
İlahiyat Akademi Dergisi, 2017
2017
Şiiliğin Horasan Bölgesine Taşınmasında Sâdât’ın Göçü ve imamzâdelerin Etkisi
H DEMİR
İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 43-58, 2015
2015
Twelver Shiism: Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722
H DEMİR
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 7 (2), 175-179, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20