Engin Deniz Eris
Engin Deniz Eris
Associate Professor of Management, Dokuz Eylül University
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of market orientation, learning orientation and innovativeness on firm performance: A research from Turkish logistics sector.
ED Eris, ONT Ozmen
International Journal of Economic Sciences & Applied Research 5 (1), 2012
1262012
Kuşaklarin Farklilaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştirma
PS ÖZER, ED Eriş, Ö NECZAN, T ÖZMEN
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
802013
Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi.
P Süral Özer, T Topaloğlu, ÖN Timurcanday Özmen
Ege Academic Review 13 (4), 2013
632013
A system look for technological innovation: Firm based perspective
ED Eris, OY Saatcioglu
European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS), July, 6-7, 2006
272006
Improving the performance and competitiveness of tourism establishments by means of innovation: trends and applications
I Pirnar, C Bulut, ED Eris
Proceedings of IRAT „Enlightening Tourism “Conference, Naples, Italy, 211, 2012
242012
Uluslararası pazarlarda Türk marinalarının çekiciliği ve pazarlama stratejileri
ED Eriş
Ege Akademik Bakış 7 (1), 37-55, 2007
242007
Uluslararası pazarlarda Türk marinalarının çekiciliği ve pazarlama stratejileri
ED Eriş
Ege Akademik Bakış 7 (1), 37-55, 2007
242007
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi
Öİ Doğan, ED Eriş
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 2000
122000
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KUŞAKLAR BAĞLAMINDA İŞVEREN MARKA ALGISI İLE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
MT Dursun, ED Eriş
Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi sbe dergisi 8 (1), 160-179, 2018
102018
Ögrenilmis Gereksinimlere Yönelik Bir Ölcek Gelistirme Calismasi
PS Özer, ÖNT Özmen, ED Eris
Ege Academic Review 7 (2), 553-571, 2007
92007
Reverse Logistics Channels: An Exploratory Study for Household Waste Collection
EE Deniz, T Okan
International Journal of Advances in Management and Economics 1 (6), 230-235, 2012
72012
A study on knowledge management and firm performance in Turkish IT sector
OY Saatcioglu, ONT Ozmen, ED Eriş
International Journal of Logistics Systems and Management 11 (2), 213-231, 2012
72012
Pazarlamada Vekalet Teorisi ve Kavramsal Bir Model Geliştirme
M BABACAN, ED ERİŞ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (1 …, 2006
72006
Marketing strategies of logstics firms in Turkey during economic crises
M Babacan, ED Eriş
International Logistics Congress Proceedings, 2004
62004
Supply chain in the new economy: An approach based on knowledge management
ED Eris, OY Saatcioglu
52007
Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği
T Güzel, Ş Aydın, ED ERİŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
52007
Örgütler ve Yenilik
PS Özer, ED Eriş
Ankara: Detay Yayıncılık, 129-158, 2010
42010
A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector
YS Omur, N Omur, DE Engin
European and Mediterranean Conference on Information Systems, 13-14, 2009
42009
Lojistik sektöründe pazar yönlü-öğrenme yönlü olma ve yenilikçiliğin işletme performansına etkisi üzerine bir araştırma
ED Eriş
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008
42008
GENERATION “Y” IN TURKISH CONTEXT: MULTIPLE FOCI RESEARCH
ED Eris
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 5 (1), 150 - 161, 2013
32013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20