Engin Deniz Eris
Engin Deniz Eris
Associate Professor of Management, Dokuz Eylül University
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of market orientation, learning orientation and innovativeness on firm performance: A research from Turkish logistics sector.
ED Eris, ONT Ozmen
International Journal of Economic Sciences & Applied Research 5 (1), 2012
1152012
Kuşaklarin Farklilaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştirma
PS Özer, ED Eriş, Ö Özmen
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 38, 123-141, 2013
862013
Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi.
P Süral Özer, T Topaloğlu, ÖN Timurcanday Özmen
Ege Academic Review 13 (4), 2013
482013
A system look for technological innovation: Firm based perspective
ED Eris, OY Saatcioglu
European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS), 6-7, 2006
252006
Improving the performance and competitiveness of tourism establishments by means of innovation: trends and applications
I Pirnar, C Bulut, ED Eris
Enlightening tourism: 1st international conference competition and …, 2012
212012
Uluslararası pazarlarda Türk marinalarının çekiciliği ve pazarlama stratejileri
ED Eriş
Ege Akademik Bakış 7 (1), 37-55, 2007
192007
Uluslararası pazarlarda Türk marinalarının çekiciliği ve pazarlama stratejileri
ED Eriş
Ege Akademik Bakış 7 (1), 37-55, 2007
192007
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi
Öİ Doğan, ED Eriş
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 2000
122000
Ögrenilmis Gereksinimlere Yönelik Bir Ölcek Gelistirme Calismasi
PS Özer, ÖNT Özmen, ED Eris
Ege Academic Review 7 (2), 553-571, 2007
92007
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KUŞAKLAR BAĞLAMINDA İŞVEREN MARKA ALGISI İLE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
MT Dursun, ED Eriş
Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi sbe dergisi 8 (1), 160-179, 2018
72018
Reverse Logistics Channels: An Exploratory Study for Household Waste Collection
EE Deniz, T Okan
International Journal of Advances in Management and Economics 1 (6), 230-235, 2012
72012
A study on knowledge management and firm performance in Turkish IT sector
OY Saatcioglu, ONT Ozmen, ED Eriş
International Journal of Logistics Systems and Management 11 (2), 213-231, 2012
72012
Pazarlamada Vekâlet Teorisi ve Kavramsal Bir Model Geliştirme
M BABACAN, ED ERİŞ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (1 …, 2006
62006
Marketing strategies of logstics firms in Turkey during economic crises
M Babacan, ED Eriş
International Logistics Congress Proceedings, 2004
62004
Supply chain in the new economy: An approach based on knowledge management
ED Eris, OY Saatcioglu
52007
Lojistik sektöründe pazar yönlü-öğrenme yönlü olma ve yenilikçiliğin işletme performansına etkisi üzerine bir araştırma
ED Eriş
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008
42008
Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Sistemleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği
T Güzel, Ş Aydın, ED ERİŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
42007
GENERATION “Y” IN TURKISH CONTEXT: MULTIPLE FOCI RESEARCH
ED Eris
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 5 (1), 150 - 161, 2013
32013
Generation “Y” in Turkish Context: Multiple Foci Research
ED ERİŞ, PS ÖZER, ÖNT ÖZMEN, Ö ÇAKIR, G TOZKOPARAN
International Journal of Business and Management Studies 5 (1), 150-161, 2013
32013
Örgütler ve Yenilik
PS Özer, ED Eriş
Ankara: Detay Yayıncılık, 129-158, 2010
32010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20