Follow
mehmet nuri İnel
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk sigorta sektörünün direkt prim üretimlerinin tahmin teknikleri ile incelenmesi
M ÇEKİCİ, İ Mehmet
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (1), 135-152, 2013
282013
İŞE ALIM SÜRECİNDE İÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA POLİTİKASININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
D Erarslan, N Deniz, H YILDIRIM, MN İnel
Öneri Dergisi 10 (39), 11-21, 2013
222013
İŞE ALIM SÜRECİNDE İÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA POLİTİKASININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
D Erarslan, N Deniz, H YILDIRIM, MN İnel
Öneri Dergisi 10 (39), 11-21, 2013
222013
An empirical study on measurement of efficiency of digital transformation by using data envelopment analysis
M İnel
Management Science Letters 9 (4), 549-556, 2019
182019
The effect of locus of control orientation on perceived individual innovativeness: An empirical research in Turkey
MV Türker, MN Inel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 879-888, 2012
172012
Kadın girişimcilerin profili bağlamında çatışma düzeyleri ve yatırım tercihleri: Yalova ili üzerine inceleme
G BOZOĞLU BATI, M İNEL
152015
Muhasebe denetiminde örnekleme tekniklerinin değerlendirilmesi üzerine bir inceleme
H YILDIRIM, İ Mehmet
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 261-276, 2012
152012
A Research on Comparison of Regression Models Explaining the Profitability Base on Financial Data
serkan eti, mehmet nuri inel
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT 4 (10), 470-475, 0
14*
Assessment of sustainability performances of banks by TOPSIS method and balanced scorecard approach
G Yılmaz, M Nuri İne
International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS) Vol 4, 2018
122018
ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ
MN İnel, MV Türker
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 147-166, 2016
102016
ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ
MN İnel, MV Türker
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 147-166, 2016
102016
Is it enough to be entrepreneurial? Enhancing the ‘value added’created by SMEs in Turkey through innovation
MV Türker, MN İnel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 75, 397-406, 2013
82013
BELİRSİZLİK ORTAMINDA FUZZY FİNANSAL ORANLARLA KARAR VERME
MN İnel, İH Armutlulu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 129-145, 2016
72016
Belirsizlik ortamında fuzzy finansal oranlarla karar verme
MN İnel
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
7*2011
A Comparison Of Artificial Neural Network And Decision Tree For Profitability In Technology Sector”
MN İnel, S Eti, H Yıldırım
International Journal of Development Research (IJDR) 6 (7), 8417-8421, 2016
32016
Operasyonel mükemmellik üzerine israflar için bir model denemesi
ÖGDMN İNEL, H YILDIRIM
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (Özel Sayı), 243-258, 2016
22016
Is There A Relation Between Entrepreneurial Perceptions and National Innovation Performances? The position of Turkey in Europe
V TÜRKER, MN İnel
Marmara Business Review 1 (1), 51-62, 2016
22016
Is There A Relation Between Entrepreneurial Perceptions and National Innovation Performances? The position of Turkey in Europe
V TÜRKER, MN İnel
Marmara Business Review 1 (1), 51-62, 2016
22016
A Study on agreement analysis in job selection decisions with respect to locus of control
MN Inel
Business and Economic Research 7 (1), 87-99, 2017
12017
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMİ İLE GSYİH'YA ETKİSİ.
ME ÇEKİCİ, MN İNEL
Journal of Insurance Research/Sigorta Arastirmalari Dergisi 2013 (10), 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20