Follow
Prof. Dr. Murat KARATAŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal iktidar anlayışı (1946-1950)
M Karataş
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (29), 505-524, 2014
102014
Haritalarla Çanakkale savaşları: kısım. Gelibolu yarımadası kuzey bölgesi kara muharebeleri
M Karataş
Nobel Yayın Dağıtım, 2007
9*2007
Harb-i umumide Çanakkale Muharebât-ı berriyesi Kumkale muharebatı
M Celaleddin
Nobel Yayın Dağıtım, 2007
82007
Çanakkale Halkevi (1932-1951)
M Karataş
Grafiker Yayınevi Ankara, 2014
62014
ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE LAĞIM MUHAREBELERİ
M Karataş
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 6 (6-7), 43-60, 2009
6*2009
Büyük harpte Çanakkale seferi
M Nihad, M Karataş, E Berfin
Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, 1926
61926
Atatürkçü düşünce ve uygulamaların algılanması ve yorumu (1938-1948)
M Karataş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
52012
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ON BEŞİNCİ YILDÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN YAYIN FAALİYETLERİ
M Karataş
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54 (1), 81-104, 2014
4*2014
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili
M Karataş
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (35), 341-375, 2014
42014
Türk Tarihinin Seyrine Bir İşaret Levhası: Çanakklae Savaşları (A SIGN TO DEVELOPMENT OF TURKISH HISTORY: GALLIPOLI CAMPAING)
M Karataş
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 26 (76), 133-154, 2010
42010
Bir Medcezir Manzaras›: Türkiye’de Laiklik (1928-1948)
M Karataş
Atatürk Yolu Dergisi 11 (42), 287-300, 2008
32008
İngiltere’de Kurulan Dardanel Komisyon’un Çanakkale Savaşı İle İlgili Sorularına Osmanlı İmparatorluğu’nun Verdiği Cevaplar
M Karataş, SE Özyiğit
Belgi Dergisi, 0
3
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Çanakkale’nin Kentsel Gelişimi (1923-1950)
M Karataş
Tarih ve Günce, 39-56, 2021
22021
ASKERÎ TARİH KAYNAĞI OLARAK HARP CERİDELERİ (ÇANAKKALE MUHAREBELERİ ÖRNEĞİ)
M Karataş
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 127-157, 2020
22020
İngiltere’deki Dardanel Komisyon, Çanakkale Boğaz Harbi İle İlgili Osmanlı Harbiyesi’ne Ne Sordu, Ne Cevap Aldı?
M Karataş
Anafarta, 2020
22020
Maydos Mıntıka Komutanı Mustafa Kemal (25 Şubat-23 Mart 1915)
M Karataş
Anafarta, 2020
22020
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ: YUSUF AKÇURA (1876-1935)
M KARATAŞ
Tarih Okulu Dergisi 2009 (1II), 203-214, 2009
22009
Büyük Harbte Türk Harbi Çanakkale Seferi, Çev
M Lacher
Murat Karataş, AÇASAM Yayınları, Çanakkale, 2008
22008
Mustafa Kemal’in Vatan Müdafaasında Geri Dönüşü Olmayan İlk Durağı:“YARÇEŞME BARAKALARI”
M Karataş
Anafarta, 2021
12021
Çanakkale'de Mustafa Kemal'in Karargahı
M Karataş
Anafarta, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20