Dr. Serkan BALLI
Dr. Serkan BALLI
Associate Professor, Information Systems Engineering, Muğla Sıtkı Koçman University
Verified email at mu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Operating system selection using fuzzy AHP and TOPSIS methods
S Ballı, S Korukoğlu
Mathematical and Computational Applications 14 (2), 119-130, 2009
2122009
AN IMPROVED VOGEL’S APPROXIMATION METHOD FOR THE TRANSPORTATION PROBLEM
S Korukoğlu, S Ballı
Mathematical and Computational Applications 16 (2), 370-381, 2011
782011
En Uygun Otomobil Seçimi Problemi için Bir Bulanik PROMETHEE Yöntemi Uygulamasi
S Balli, B Karasulu, S Korukoglu
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (1 …, 2007
372007
Development of a fuzzy decision support framework for complex multi‐attribute decision problems: A case study for the selection of skilful basketball players
S Ballı, S Korukoğlu
Expert Systems 31 (1), 56-69, 2014
312014
Akıllı telefon algılayıcıları ve makine öğrenmesi kullanılarak ulaşım türü tespiti.
EA Sağbaş, S BALLI
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 22 (5), 2016
20*2016
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme için bir bulanık uzman sistem gerçekleştirimi
S Ballı, A Uğur, S Korukoğlu
Ege Akademik Bakış 9 (2), 837-849, 2009
18*2009
Human activity recognition from smart watch sensor data using a hybrid of principal component analysis and random forest algorithm
S Balli, EA Sağbaş, M Peker
Measurement and Control, 0020294018813692, 2019
142019
Fuzzy Çok Kriterli Karar Verme ve Basketbolda Oyuncu Seçimine Uygulaması
S Ballı
Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
132005
The Usage of Statistical Learning Methods on Wearable Devices and a Case Study: Activity Recognition on Smartwatches, Advances in Statistical Methodologies and Their …
S Ballı, EA Sağbaş
Advances in Statistical Methodologies and Their Application to Real Problems, 2017
122017
Diagnosis of transportation modes on mobile phone using logistic regression classification
S Ballı, EA Sağbaş
IET Software 12 (2), 142-151, 2018
102018
Akıllı saat algılayıcıları ile insan hareketlerinin sınıflandırılması
EA SAĞBAŞ, S BALLI
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (3), 980-990, 2017
10*2017
Karmaşik problemler için belirsizlik altinda çok kriterli bulanik karar verme
M Eminov, S Ballı
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği–XXIV. Ulusal Kongresi, 15-18, 2004
102004
Classification Turkish SMS with deep learning tool Word2Vec
O Karasoy, S Ballı
2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK …, 2017
92017
VERİ ŞİFRELEME ALGORİTMALARININ KULLANIMI İÇİN AKILLI BİR SEÇİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
M YILMAZ, S BALLI
Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi 2 (2), 18-28, 2016
92016
Akıllı Telefon Sensörlerinin Kullanımı ve Ham Sensör Verilerine Erişim
EA Sağbaş, S Ballı
Akademik Bilişim Konferansı, 158-164, 2015
92015
Giyilebilir Akıllı Cihazlar: Dünü, Bugünü ve Geleceği
EA Sağbaş, S Ballı, T Yıldız
Akademik Bilişim, 2016
82016
An application of artificial neural networks for prediction and comparison with statistical methods
S Ballı, İ Tarımer
Elektronika ir Elektrotechnika 19 (2), 101-105, 2013
82013
Image segmentation using fuzzy logic, neural networks and genetic algorithms: survey and trends
B Karasulu, S Balli
Machine Graphics & Vision International Journal 19 (4), 367-409, 2010
82010
Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri
EA Sağbaş, S Ballı, F Şen
Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 153-163, 2016
72016
Basketbolda oyuncu seçimi için sinirsel-bulanık karar destek sistemi
S BALLI, B KARASULU, A UĞUR, S KORUKOĞLU
İTÜDERGİSİ/d 8 (1), 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20