Follow
Nermin Cakmak
Nermin Cakmak
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Performans Değerlendirmesi Gerekli Midir? Neden?
N Çakmak, E Ocaklı
ÜNAK’06 Bilimsel iletişim ve bilgi yönetimi sempozyumu, 212-230, 2008
352008
Lisans öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgıları
N Çakmak
Türk kütüphaneciliği 29 (2), 2015
162015
Performans değerlendirmesi gerekli midir
N Çakmak, E Ocaklı
Neden 15, 2020, 2006
132006
Lise öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde uluslararası Bakalorya Programı’nın etkisi
F Baysen, E Baysen, N Çakmak
Bilgi Dünyası 18 (1), 29-47, 2017
122017
Misconceptions regarding providing citations: To neglect means to take risk for future scientific research
E Baysen, Š Hošková-Mayerová, N Çakmak, F Baysen
Mathematical-statistical models and qualitative theories for economic and …, 2017
122017
Misconceptions of Czech and Turkish University Students in Providing Citations
E Baysen, Š Hošková-Mayerová, N Çakmak, F Baysen
Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative …, 2017
112017
Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması
N Çakmak, E Baysen
Bilgi Dünyası 14 (2), 358-372, 2013
112013
Bilgi okuryazarlığı ve öğretmen yetiştirme
F Baysen, N Çakmak, E Baysen
Türk Kütüphaneciliği 31 (1), 55-89, 2017
102017
Undergraduates’ misconceptions concerning plagiarism
N Cakmak
Türk Kütüphaneciliği 29 (2), 212-240, 2015
102015
Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde “Balanced Scorecard : Dengeli Kurumsal Karne” Yaklaşımı
N Çakmak
ÜNAK’05 bildiriler : Bilgi hizmetlerinin organizasyonu ve pazarlaması, 227-244, 2006
10*2006
Bilgi Dünyası ve intihal
E Baysen, N Çakmak
Bilgi Dünyası 18 (1), 1-7, 2017
82017
The mediating role of critical thinking and cooperativity in the 21st century skills of higher education students
O Kocak, M Coban, A Aydin, N Cakmak
Thinking Skills and Creativity 42, 100967, 2021
52021
The effect of international baccalau-reate program on high school students’ misconceptions regarding plagia-rism
F Baysen, E Baysen, N Çakmak
Information World 18 (1), 29-47, 2017
52017
Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri (Yayımlanmamış doktora tezi)
N Çakmak
Ankara Üniversitesi, Ankara, 2016
52016
Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri [Undergraduate students’ concepts, attitudes and thoughts regarding information …
N Çakmak
Unpublished doctoral dissertation), Ankara University, Ankara, 2016
52016
Kütüphanelerde performans değerlendirmesi ve yönetime etkisi
N Çakmak
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi …, 2005
5*2005
Architecture students’ attitudes toward plagiarism
F Baysen, N Çakmak, AÖ Akçay
Bilgi Dünyası 19 (2), 231-253, 2018
42018
Kütüphane yönetiminde performans değerlendirmesi
N Çakmak
Türkiye’de bilgi hizmetleri ve yeni yaklaşımlar : 42.Kütüphane Haftası …, 2006
42006
Bilgi Dünyası’nda standartlaşma çalışmaları
N Çakmak, S Akça
Bilgi Dünyası 18 (2), 163-168, 2017
32017
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreci Deneyimleri: Kavram Yanılgıları
N Çakmak, E Baysen
Türk Kütüphaneciliği 31 (3), 305-333, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20