Mehmet Akif Ocak, Professor
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Augmented reality in science laboratories: The effects of augmented reality on university students’ laboratory skills and attitudes toward science laboratories
M Akçayır, G Akçayır, HM Pektaş, MA Ocak
Computers in Human Behavior 57, 334-342, 2016
3652016
Why are faculty members not teaching blended courses? Insights from faculty members
MA Ocak
Computers & Education 56 (3), 689-699, 2011
2732011
Blend or not to blend: a study investigating faculty members’ perceptions of blended teaching
MA Ocak
World Journal on Educational Technology 2 (3), 196-210, 2010
722010
Faculty Adoption of Online Technology in Higher Education.
S Baltaci-Goktalay, MA Ocak
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 5 (4), 37-43, 2006
552006
An Investigation of Primary School Science Teachers' Use of Computer Applications.
MA Ocak, O Akdemir
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (4), 54-60, 2008
492008
AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING COMMUNITY COLLEGE STUDENTS'EXPECTATIONS ONE-LEARNING
E Kilic-Cakmak, S Karatas, MA Ocak
Quarterly Review of Distance Education 10 (4), 351, 2009
462009
Investigation of students’ intrinsic motivation in project based learning
MA Ocak, Ç Uluyol
Journal of Human Sciences 7 (1), 1152-1169, 2010
432010
Blended learning in anatomy education: a study investigating medical students' perceptions
MA Ocak, AD Topal
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11 (3), 647-683, 2015
332015
Mathematics Teachers' Attitudes toward the Computers.
MA Ocak
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 4 (3), 82-88, 2005
272005
LearnTechLib-The Learning & Technology Library
VLTL Blog
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 15 (22), 2002
27*2002
Effects of Flipped Learning on University Students' Academic Achievement in Algorithms and Programming Education.
C Karaca, MA Ocak
International Online Journal of Educational Sciences 9 (2), 2017
262017
Effect of flipped learning on cognitive load: A higher education research
C Karaca, MA Ocak
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 2 (1), 20-27, 2017
232017
Öğretim Tasarımı kuramlar modeller ve uygulamalar
M Ocak, R Ağca, A DEVECİ TOPAL, M AKÇAYIR
Anı Yayıncılık, 2015
192015
Do motivation tactics work in blended learning environments?: The ARCS model approach.
M OCAK, M AKÇAYIR
152013
Investigating Turkish pre-service teachers’ perceptions of blogs: Implications for the FATIH project
MA Ocak, Ş Gökçearslan, E Solmaz
Contemporary Educational Technology 5 (1), 22-38, 2014
122014
The effect of using graphing calculators in complex function graphs
MA Ocak
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 4 (4), 337-346, 2008
122008
The Relationship between Gender and Students' Attitude and Experience of Using a Mathematical Software Program (MATLAB).
MA Ocak
Online Submission 7 (2), 124-129, 2006
102006
Effects of Blended Learning Environment on Professional Competence and Motivation Levels of Coach Candidates
TT Yildiz, MA Ocak
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 1 (1), 3-11, 2016
82016
Harmanlanmış öğrenme ortamı ile hazırlanan anatomi dersinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi
A Deveci-Topal, MA Ocak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (1), 48-62, 2014
8*2014
Where does Arduino’s power come from?: An extended literature review
MA Ocak
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 3 (1), 21-34, 2018
72018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20