Mahmut Kelpetin
Mahmut Kelpetin
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Asabiyet ve Erken Dönem İslam Siyasi Tarihindeki Etkileri
A Apak
Düşünce Kitabevi Yayınları, 2004
742004
İslâm Öncesi Güney ve Kuzey Arabistan
M Kelpetin
KURAMER, 2017
212017
Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi Tarihi Seyf b. Ömer ve Tarihçiliği
M Kelpetin
Siyer Yayınları, İstanbul, 2012
13*2012
Hz. Ebû Bekir Döneminde Irak Fetihleri
M Kelpetin
EKEV Akademi Dergisi-Sosyal Bilimler 14 (43), 267-288, 2010
42010
İslâm’dan Önce Tâif
M Kelpetin
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54 (54), 79-103, 2018
32018
Maʿn b. Zâide
M Kelpetin
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 191-192, 2016
3*2016
Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi Olayları Karşısında Abdullah b. Abbas
M KELPETİN
EKEV AKADEMİ DERGİSİ 14 (45), 2010
3*2010
İnsanî İlişkilerde Model Olarak Hz. Peygamber
M Kelpetin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası İslam ve Model İnsan …, 2018
22018
İslâm Öncesi Medine
M Kelpetin
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52 (52), 95-113, 2017
22017
Müsteşriklerin Gözüyle Seyf b. Ömer
M Kelpetin
Usûl İslam Araştırmaları 10 (10), 2008
22008
Hicaz Bölgesinin Meşhur Putları: Lât, Menât ve Uzzâ
M KELPETİN
Siyer Araştırmaları Dergisi, 63-83, 2019
1*2019
Hz. Enes bin Malik: Peygamberimiz'in İzinde 40 Sahabi/39
M Kelpetin
BEYAN YAYINLARI, 2021
2021
Hz. Ömer
M Kelpetin
2021
Hz. Ebû Bekir
M Kelpetin
2021
Tarih Kaynağı Olarak Kur’an Kıssaları
M Kelpetin
Kur'anʼı Nüzul Dönemiyle Okumak, 2020
2020
İbn Şihâb ez-Zührî ve Tarihçiliği
M Kelpetin
Hicrî Birinci Asırda İslâmî İlimler 2, 2020
2020
Hz. Osmanʼa Muhalefette Abdullah b. Sebe ve Faaliyetleri
M Kelpetin
2020
Hz. Enes b. Mâlik
M Kelpetin
2020
Osmanlıʼdan Cumhuriyete, Bulgaristanʼdan Türkiyeʼye İlme Adanmış Bir Ömür: Osman Keskioğlu
M Kelpetin
Balkanlar ve İslâm 3, 2020
2020
İyâz b. Ganm ve Malatyaʼnın Fethi
M Kelpetin
Ortaçağʼda Malatya, 37, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20