Follow
DURiYE ESRA  ANGIN
DURiYE ESRA ANGIN
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Proje temelli eğitim programının 60-71 aylık çocukların kavram gelişimine etkisi
DE ANGIN, ARI Ramazan
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1 …, 2014
252014
Pre-school teachers’ classroom management competency and the factors affecting their understanding of discipline
AP Devlet
Eurasian Journal of Educational Research, 2018
102018
Erken çocukluk döneminde gelişim
E Arslan, DE ANGIN, Z YAZICI, MO KAÇAN, M KANAK, MY KILIÇGÜN, ...
Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık, 2015
102015
Öğretmen adaylarının bilim insanına ilişkin algıları
H ÖZENOĞLU, DE ANGIN
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 255-276, 2019
62019
Factors that affect the problem solving skills of preschool teacher candidates: academic achievement and types of anxiety
E Dereli, E Angın, Ö Karakuş
Journal of Human Sciences 9 (2), 731-742, 2012
62012
The preschool education web-sites and nutrition education activities: An assessment by prospective teachers
N Aktaş, DE Angın, Ö Karakuş
Scientific Research and Essays 6 (15), 2011
62011
Okul öncesi öğretmen adaylarının akademik başarı ve kaygı türlerinin problem çözme becerilerine etkisi
E Dereli, E Angın, Ö Karakuş
International Journal of Human Sciences 9 (2), 731-742, 2012
52012
Birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluk düzeylerini yordayıcı bazı değişkenler
DA Pirpir, S Soydan, E Angın
Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, 489-504, 2016
4*2016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
DE Angın, HÖ Kiremit
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/Journal of Research in Education and …, 2017
3*2017
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ HİKAYE KİTAPLARINDA YER VERİLEN KAVRAM VE BECERİLERİN ANALİZİ
DE Angın, S Soydan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi/Journal of Research in Education and …, 2017
3*2017
Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)’nun 60-71 Aylık Çocuklar için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
DE ANGIN, R ARI, ME DENİZ, E HAMARTA
32016
La Educación nutricional y los servicios de alimentación en las instituciones de educación preescolar en España y Turquía
N Aktas, DE Angin
Revista española de nutrición comunitaria= Spanish journal of community …, 2011
32011
Dinnertime math conversations between preschoolers and their parents
MO KAÇAN, DE ANGIN, B CEREZCİ
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 5 (3), 392-400, 2019
22019
Pre-School Teachers’ Classroom Management Competency and The Factors Affecting Their Understanding of Discipline
SB SOYDAN, DA PIRPIR, AO Samur, DE ANGIN
Eurasian Journal of Educational Research 18 (73), 149-172, 2018
22018
Bilişsel Gelişim
DE Angın
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM, 2016
22016
A nutrition guide for early childhood active stakeholders
E Angın, N Aktaş, MA Cebirbay
INES Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 419-426, 2015
22015
Nutrition education and food services in preschool education institution: spain and turkey
N Aktas, DE Angin
Revista Espanola de Nutricion Comunitaria-Spanish Journal of Community …, 2011
22011
An Evaluation of Activity Books in Terms of Outcomes and Learning Processes Related to Food and Nutrition
G İNALCIK, D ANGIN
Journal of Theoretical Educational Science 14 (1), 38-63, 2021
12021
Examining the Mediating Role of Altruism in the Relationship between Empathic Tendencies, the Nature Relatedness, and Environmental Consciousness
N Yurtsever, DE Angın
Center for Educational Policy Studies Journal 12 (1), 217-239, 2022
2022
DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL TEACHER NUTRITION EDUCATION SELF-EFFICACY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
DE ANGIN
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20