İlker Usta
İlker Usta
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğrenme stillerine göre düzenlenen beyin temelli öğrenme uygulaması
İ Usta
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim …, 2008
282008
Öğretmen yetiştirme lisans programlarındaki değişim ve açık ve uzaktan öğrenme dersine yönelik öneriler
İ Usta
AUAD 4 (4), 58-68, 2018
9*2018
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ.
İ USTA, Ö UYSAL, MR OKUR
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
42016
Examination of the Educational Sciences Questions of the Central Examination which is used for Teacher Assignments in terms of Cognitive Domain Level of the Bloom Taxonomy
İ USTA, MR OKUR, S AYDIN
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 8 (2), 256-264, 2014
32014
Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi
İ Usta
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1 …, 2019
22019
Uzaktan eğitim kuramlarından “transactional distance” ın türkçeleştirilmesi.
İ Usta
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 75-87, 2016
2*2016
Açık ve uzaktan öğrenme dersinin geliştirilmesine dönük eğitim fakültesiuzman görüşlerinin belirlenmesi
İ Usta, A İşcan, B Yiğit
AUAD 5 (1), 37-52, 2019
12019
Quality standards and key areas of online education in European Union
Ö Uysal, R Okur, İ Usta
Developing successful strategies for global policies and cyber transparency …, 2016
12016
Uzaktan Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: AöfAnadolum Örneği
İ Usta, S Uğur, MR Okur, G Kuş
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 809-822, 2019
2019
İhtiyaç ve Eğilimler Bağlamında Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimi İçin Çevrimiçi Eğitim Yüksek Lisans Modelinin Tartışılması
İ Usta
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 17 (26), 85-110, 2019
2019
Evaluation of Open Education Faculty Social Sciences Two Year Degree Program According to Students Opinions.
İ USTA, A HAKAN
Journal of Kirsehir Education Faculty 19 (3), 2018
2018
Difficulties and Issues Instructional Designers Face in Interactive E-Book Production Process
MR Okur, İ Usta, Ö Uysal, H Günes
International Journal of Business and Social Science 5 (6), 2014
2014
Study of the Correlation between Academic Achievement and Interaction Preferences of Online Learners
I Usta, MR Okur, Ö Uysal
International Journal of Business and Social Science 5 (5), 2014
2014
Açıköğretim öğrencilerinin kitap alma durumları ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
M AKYILDIZ, U İlker, MR OKUR, KUS Gökhan
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 151-169, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14