Takip et
Hakan Alp
Hakan Alp
Doç.Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çingenelere yönelik nefret söyleminin Ekşi Sözlük’te yeniden üretilmesi
H Alp
Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 3 (2), 143-172, 2016
642016
Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ayrımcı ve Ötekileştirici Söylemin Yerel Medyada Yeniden Üretilmesi
H Alp
KTÜ İletişim Fakültesi Dergisi, 5 (N.15), (s.22-37), 2018
37*2018
Political advertising and propaganda within spiral of silence-agenda setting theory
A Hakan
Journalism and mass communication 6, 12-18, 2016
212016
Gelenekselden Dijitale Medyanın Dönüşümü Çerçevesinde Cnntürk Ve Ntv İnternet Sitelerinin Karşılaştırmalı Analizi
H ALP, E TURAN
Electronic Turkish Studies 13 (29), 2018
12*2018
SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
H ALP, E TURAN
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (23), 1068-1077, 2018
112018
Medyada Nefret Söylemi ve Çingene Toplumuna Yönelik Ayrımcı Söylemin Suça Dönüşme Süreci
H Alp
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015
112015
Küreselleşme sürecinde medyadaki dezenformasyon ve Irak işgali örneği
H Alp
İstanbul Kültür Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
62011
Algı İnşasında Sosyal Medyanın Gücü
H Alp
https://www.kriteryayinevi.com/urun/algi-insasinda-sosyal-medyanin-gucu/ 1, 93, 2019
42019
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN SİYASAL HAYATTA KADIN TEMSİLİYETİ VE 14 MAYIS 2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
H ALP
Anlambilim MTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 203-211, 2023
32023
Toplumsal Rıza Üretimi Sürecinde Televizyon Tartışma Programlarının Etkisi ve “Fast Thinker” Kavramı
H Alp, M Güzel
Aksaray İletişim Dergisi 4 (2), 88-106, 2022
22022
Popüler Kültürde Şiddet Olgusu üzerinden Recep İvedik 5 Filminin Analizi
ALP Hakan
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 28-40, 2019
22019
Donald John Trump Örneklemi Üzerinden Siyasette Kadına Yönelik Ayrımcı Söylem Örnekleri
ALP Hakan
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 453-466, 2018
2*2018
FİLM VE DİZİLERDE ÇİNGENELERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ ÖRNEKLERİ
H Alp
Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi, 50-85, 2021
12021
Günümüz Ana Akım Gazetelerinde Gazetecilik ve Edebiyat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
ALP Hakan
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 242-251, 2018
12018
AHMET HAKAN’IN TARAFSIZ BÖLGE PROGRAMI ÜZERİNDEN MEDYADA KADIN TEMSİLİ SORUNU
H Alp
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 7 (1), 65-78, 2017
12017
Embedded journalism within the framework of changing ownership structure of the media
ALP Hakan
Journalism 5 (6), 255-262, 2015
12015
BASILI GAZETELERDEN DİJİTAL PLATFORMLARA: MEDYA TÜKETİMİNDEKİ PARADİGMA KAYMASI
H Alp, MS Altın
Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 (20), 364-383, 2023
2023
POST TRUTH ÇAĞINDA GÖRSEL KÜLTÜRÜN DÖNÜŞÜMÜ VE ALGI YÖNETİMİ
MS Altın, H Alp
Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 7 (19), 273-290, 2023
2023
Kitle İletişiminden Dijital Topluma: Dijitalizmin Kültürel Paradigmaları
R DARAKÇI, ALP Hakan
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 …, 2023
2023
Kadının Özgürlüğünü Arama Mücadelesi Perspektifinden Jane Campion’un Piyano Filmi Üzerine Bir Değerlendirme
H Alp, K Subaşi
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi 5 (5), 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20