Follow
EROL ALTINSAPAN
EROL ALTINSAPAN
Sanat Tarihi Profesörü Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaçağ'da Eskişehir ve çevresinde Türk sanatı,(11.-15. yüzyıllar mimarisi)
E Altınsapan
TC Anadolu Üniversitesi, 1999
351999
ESKİŞEHİR Selçuklu ve Osmanlı yapıları I
EC Altınsapan
Anadolu Üniversitesi Yayınları no:1548, 2004
252004
2011-2014 KAZILARI IŞIĞINDA ESKİŞEHİR KARACAHİSAR KALESİ
E Altinsapan, EAZDG Hasan, YA GERENGİ
The Journal of Academic Social Science 10 (10), 621-633, 2019
212019
Osmanlı Beyliğinin Kurulduğu Yer Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazı Buluntuları (2011-2014)
E Altınsapan, M Palalı
Doğu Kütüphanesi, 2018
142018
Eskişehir Hamamları (Selçuklu-Osmanlı Dönemi)
E Altınsapan, A Gerengi
Eskişehir Valiliği, 2009
122009
Eskişehir zaviye ve türbeleri: Selçuklu-Osmanlı dönemi
E Altınsapan, C Parla
Anadolu Üniversitesi, 2010
112010
Tek kemer gözlü Rize köprüleri
E Altınsapan
Anadolu üniversitesi, 2001
102001
Atabek Ayaz ve Figürlü Bezemeleriyle Denizli Çardak Han
C Parla, E ALTINSAPAN
Erdem, 195-216, 2008
82008
″Eskişehir-Seyitgazi-Kümbet Köyü’nde Himmet Baba Türbesi ve Devşirme Malzemesi ″
PEA Erol
Yıldız Demiriz’e Armağan, İstanbul, 115-228, 2001
82001
Tarihsel gelişim sürecinde Eskişehir bölgesindeki Ortaçağ Türk yerleşimleri ve yapısal boyutu
E Altınsapan
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-16, 1999
81999
Müzecilik ve sergileme
E Altınsapan, N Küçükhasköylü
Saray Matbaacılık, Ankara, 2013
72013
Seyitgazi ilçesinde bulunan Üryan Baba zaviyesi ve türbesi
E Altinsapan, SAY Yağmur, A Gerengi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 13-26, 2012
72012
Karacahisar kalesi 2009 yılı temizlik ve kazı çalışmaları
E Altınsapan, H Yılmazyaşar, A Gerengi
XIV. Ortaçağ ve Türk dönemi Kazıları ve Sanat tarihi araştırmaları …, 2010
72010
Eskişehir Seyitgazi Külliyesi
E Altınsapan
Dekorasyon Dergisi, 1993
71993
Sivrihisar’da Türk mimarisi
E Altınsapan
Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988
61988
The Karacahisar castle excavation Project
E Altınsapan, H Yılmazyaşar, A Gerengi
Work 15, 2009
52009
Heterodoks İnanç Sürecinde Seyit Battal Gazi Türbesinin Seyitgazi Bölgesindeki Diğer Anıt Mezarlara Olan Biçimsel Etkisi
E ALTINSAPAN
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Uluslararası Dünden Bugüne …, 2005
52005
Sivrihisarda Türk Mimarisi
E Altınsapan
Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1988
51988
Sivrihisar Akdoğan Mescidi
E ALTINSAPAN, C PARLA
The Journal of Academic Social Science 32 (32), 1-11, 2020
42020
vd,(2015).“Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazısında Bulunan ve Form Veren Ok Uçları Üzerine Tipoloji Denemesi”
E Altınsapan
Akademik sosyal araştırmalar dergisi 3 (13), 1-15, 2015
4*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20