Suzan Kavanoz
Title
Cited by
Cited by
Year
Pre-service teachers' self-efficacy perceptions on Web Pedagogical Content Knowledge
S Kavanoz, HG Yüksel, E Özcan
Computers & Education 85, 94-101, 2015
942015
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini hedefleyen ders kitaplarında kültür aktarımı
CE Ökten, S Kavanoz
Turkish Studies 9 (3), 845-862, 2014
432014
In search of pre-service EFL certificate teachers’ attitudes towards technology
G Yüksel, S Kavanoz
Procedia Computer Science 3, 666-671, 2011
402011
An Exploratory Study of English Language Teachers' Beliefs, Assumptions, and Knowledge about Learner-Centeredness.
S Hatipoglu Kavanoz
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 5 (2), 3-9, 2006
352006
An investigation of peer-teaching technique in student teacher development
S Kavanoz, HG YÜKSEL
The International Journal of Research in Teacher Education 1 (3), 10-19, 2010
292010
Unveiling Pre-Service Language Teachers' Conceptualizations of Teachers of English through Metaphors.
S Kavanoz
Journal of Education and Training Studies 4 (10), 17-32, 2016
152016
Influence of prior experiences on pre-service language teachers’ perception of teaching
HG Yüksel, S Kavanoz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 199, 777-784, 2015
142015
Evolvement of Pre-Service Language Teachers' Beliefs through Teacher Education.
S Kavanoz, HG Yüksel, B Varol
International Journal of Progressive Education 13 (1), 119-135, 2017
122017
Teknoloji kabul ve kullanım birleştirilmiş modeli-2 ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Yılmaz, S Kavanoz
92017
Developing and Validating a Self-Efficacy Scale for Scholarly Writing in English.
S Kavanoz, HG Yüksel
International Online Journal of Educational Sciences, 2016
92016
An Explanatory Mixed Method Study on Pre-Service Language Teachers’ Communication Apprehension towards Their Instructors
S Kavanoz
International Journal of Languages’ Education and Teaching 5 (1), 631-650, 2017
72017
Does vocabulary knowledge distinguish among proficiency levels of turkish university students?
HG Yuksel, S Kavanoz
International Journal of Learning 17 (5), 2010
72010
Türkiye’de yaşayan İngiliz kökenli göçmenlerin dil kullanım, tercih ve tutumları
E Antonova-Ünlü, Ç Sağın-Şimşek, S Kavanoz
Yıldız Journal of Educational Research 1 (1), 55-76, 2016
52016
EXPRESSING CLAIM: HEDGES IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS¶ WRITING
HG Yüksel, S Kavanoz
52015
Dimension of Experience: Metadiscourse in the Texts of Novice Non-Native, Novice Native and Expert Native Speaker.
HG Yüksel, S Kavanoz
Advances in Language and Literary Studies 9 (3), 104-112, 2018
42018
Motivations and Concerns: Voices from Pre-Service Language Teachers.
S Kavanoz, HG Yüksel
Australian Journal of Teacher Education 42 (8), 43-61, 2017
42017
Ideologies Reflected Through Language: A Study of Headlines
S KAVANOZ
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005
42005
EFL teachers' conceptualizations and instructional practices of critical thinking
S Kavanoz, S Akbaş
International Online Journal of Education and Teaching 4 (4), 418-433, 2017
32017
Kavram karikatürlerinin mobil öğrenme ortamında ulaştırılmasının ortaöğretimde ingilizce deyim öğrenmeye etkisi
H Gümüş, S Kavanoz, MB YILMAZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 815-855, 2017
32017
Eğitim Bilimleri Araştırma Makalelerine Tür-Odaklı Yaklaşım: Karşılaştırmalı Çözümleme
S Kavanoz
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20