Takip et
Osman MERT (orcid.org/0000-0001-6159-1906)
Osman MERT (orcid.org/0000-0001-6159-1906)
Eski Türk Dili, Profesör Dr., Ankara Üniversitesi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ötüken Uygur dönemi yazıtlarından: Tes-Tariat-Şine Us
O Mert
Belen Yayıncılık Matbaacılık, 2009
1482009
KEMALİYE’DE ESKİ TÜRK İZLERİ: DİLLİ VADİSİNDEKİ PETROGLİF VE DAMGALAR/Traces of Ancient Turkish in The Kemaliye: Petroglyphs and Tamgas in The Dilli Valley
O Mert
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (34), 233-254, 2007
562007
Türkçe'de hal kategorisi ve öğretimi
O Mert
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 10 (21), 2003
552003
Çeviri çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi
O Mert, F Albayrak, N Serin
Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 (3), 58-73, 2013
482013
Kazak Türkçesi'nde hayvan adlarıyla kurulan atasözleri
O Mert
Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu …, 2007
482007
Köli Çor yazıtı ve anıt mezar kompleksi
O Mert
(No Title), 2015
472015
ORHUN YAZITLARINDA KULLANILAN İŞARETSİZ (/. Ø./) GÖREV ÖGELERİ
O Mert
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 15 (38), 1-20, 2008
422008
Kutadgu Bilig’de hâl kategorisi
O Mert
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2002
412002
Öngöt mezar külliyesi ve külliyede bulunan damgalar
O Mert
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 36, 281-305, 2008
392008
Orhun Yazıtlarındaki toplumsal değerlerin öğretmen adayları tarafından algılanma düzeyi üzerine bir inceleme
O Mert, S Alyılmaz, E Bay, S Akbaba
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (9), 279-287, 2009
332009
Türkçe'nin eğitim ve öğretimi üzerine bir bibliyografya denemesi
O Mert
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 9 (19), 2002
262002
Türk konseyi (keneşi) türk üniversiteler birliği ve türk üniversiteler birliği i. genel kurulu
M Osman
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2015
242015
Orhun Yazıtları nda Boyları Bir Araya Getirme Çabaları
O Mert, K Bozkırlı
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 4 (1), 1-15, 2015
14*2015
Kutadgu Biligde hâl kategorisi
O Mert
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatüek Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2002
142002
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarında Yer Alan Ortak Metinlerde Ünsüzleri Karşılayan Karakterlerin Kullanımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar
O Mert
I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni …, 2010
122010
ŞAAHAR TEPESİ VE BÖLGEDE BULUNAN KAYA ÜSTÜ TASVİR, DAMGA, YAZIT VE KURGANLAR
O Mert
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 16 (40), 1-24, 2009
112009
Analysis of the mistakes done by the foreign students in the written language while learning Turkey Turkish
O Mert, K GÜNDOĞDU, F Albayrak
International Journal of Humanities and Social Science 3 (2), 130-141, 2013
92013
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar
O Mert
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 2 (2), 86-115, 2013
82013
İlköğretim 6-8. Sınıflarda Ortaya Çıkan İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Öğretmenlerin Davranış Yönetim Stratejileri
E BAY, O MERT, C OZAN
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-70, 2011
82011
KUTADGU BİLİG’DE NESNEYİ KARŞILAYAN KAVRAM İŞARETLERİ İLE EYLEMLER ARASINDAKİ SENTAKTİK İLİŞKİYİ SAĞLAYAN DIŞA DÖNÜK GÖREVLİ DİL ÖGELERİ
O Mert
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 4 (2), 431-445, 2019
62019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20