Follow
Elif Güntürkün
Elif Güntürkün
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Gerçeküstü Kodlar Üzerinden Reha Erdem Sinemasına Bakmak
E Güntürkün, DA Altunay
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 170-183, 2023
22023
VIDEO SANATINDA GÖSTERGELERARASILIK:“TATE MODERN YOLUNDA (2003)” ÖRNEĞİ
DA Altunay, E Güntürkün
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (4), 2600-2611, 2022
12022
MAĞDUR LEHİNE SOSYAL MEDYA AKTİVİZMİNDE BİR STRATEJİ OLARAK İFŞA VE İPTAL KÜLTÜRÜ
E Güntürkün, DA Altunay
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 11 (1), 176-199, 2023
2023
DİĞER SANAT FORMLARIYLA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SOYUT VİDEONUN KÖKENLERİ
A Altunay, E Güntürkün
Türkiye Medya Akademisi Dergisi 3 (5), 78-108, 2023
2023
VIDEO SANATINDA GÖSTERGELERARASILIK:“TATE MODERN YOLUNDA (2003)” ÖRNEĞİ INTERSEMIOTIC IN VIDEO ART: THE CASE OF “ON THE PATH OF TATE MODERN (2003)”
A ALTUNAY, E GÜNTÜRKÜN
2022
Fantasies of Returning to Nature as an Escape From Culture: The Case of The Beach (2000)
E Güntürkün, İG Köse
Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6