Takip et
Gönç Şavran, Temmuz
Gönç Şavran, Temmuz
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Nicel ve Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri
T Gönç Şavran
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 2013
44*2013
Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri
GT Şavran
Ed.: N. Suğur, Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Seçimi, 116-137, 2009
392009
Türkiye'de Orta Sınıfın Mazbut Hizmetkârları: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Çocuk Bakıcıları
N Suğur, S Suğur, T Gönç-Şavran
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (3), 2008
31*2008
Sağlıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri: Eskişehir'de Kırsal ve Kentsel Alanlarda Kadın Sağlığı,
T Gönç
Fe Dergi 6 (1), 98-116, 2014
28*2014
Hemşireliğin geleceği mesleğin cinsiyetsizleşmesini vadediyor mu? Erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirme eğilimlerinin sosyolojik …
G Temmuz
Fe Dergi 8 (1), 143-167, 2016
202016
Hemşireliğin geleceği mesleğin cinsiyetsizleşmesini vadediyor mu? Erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirme eğilimlerinin sosyolojik …
T Gönç
Fe 8 (1), 2016
20*2016
Kadın Yoğun Meslekleri Erilleştirmeye Yönelik Stratejiler: Türkiye'de Erkek Hemşireler Örneği
T Gönç
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 19 (1), 96-144, 2016
182016
Sosyolojide nicel ve nitel araştırma yöntemleri
TG Şavran
İçinde Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Üniversitesi …, 2009
182009
Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık: Eskişehir'de Sosyolojik Bir Araştırma
TG Şavran
PQDT-Global, 2011
152011
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
N Suğur, A Koçak, S Suğur, TG Şavran, OB Çetin
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2009
142009
Sosyal Sermaye ve Sağlık Arasındaki İlişki: Ampirik Çalışmalar Ne Gösteriyor?
T Gönç Şavran
Journal of Economy Culture and Society 1 (57), 53-91, 2018
12*2018
Türkiye’de Erkek Hemşire Olmak: Avantajlar ve Dezavantajlar
T Gönç
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 72 (1), 35-76, 2017
12*2017
Türkiye’de Hemşirelik Mesleğinin Profesyonelleşmesi Sürecinde Gelişmeler ve Zorluklar: Sosyolojik Bir Değerlendirme.
T Gönç
İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 17 (4), 2015
122015
Eskişehir'de Çalışan Yoksullar, Enformel İstihdam ve Yoksulluk İlişkileri.
N Suğur, S Suğur, T Gönç-Şavran, OBEA Çetin
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2030., 2010
11*2010
Erkek Hemşireler: Değişen Roller, Çatışan Kimlikler
T Gönç
Siyasal Kitabevi, 2017
92017
Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık: Eskişehir'de Sosyolojik Bir Araştırma.
T Gönç Şavran
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler, 2010
92010
Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri
AK Turhanoğlu, N Suğur, GT Şavran, BO Çetin
İçinde: Şavran TG (Editör). Bilgi, Yöntem ve Toplumsa Araştırma 1, 2012
82012
Örnekleme Seçimi ve Ölçüm
GT Şavran
Ed.: TG Şavran, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 144, 180, 2012
82012
Beden, kültür ve erkeklik: Vücut geliştirmenin eril bir alan olarak savunulması üzerine sosyolojik bir çalışma
MC ÇARPAR, TG ŞAVRAN
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2), 264-288, 2019
72019
Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer (Mi?): Sağlık Hizmetlerinde Koşullar, Tercihler ve Nedenler Üzerine
T Gönç, N Suğur
Hasta Toplum: Cinsiyetçilik, Tıbbileştirme ve Tüketime Dair Sağlık …, 2015
7*2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20