Follow
Gönç Şavran, Temmuz
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Ed. Gönç Şavran, Temmuz)
101*2012
Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri
T Gönç Şavran
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Ed. Temmuz Gönç Şavran), 64-104, 2018
68*2018
Türkiye'de orta sınıfın mazbut hizmetkârları: kapıcılar, gündelikçiler ve çocuk bakıcıları
N Suğur, S Suğur, T Gönç Şavran
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 63 (3), 161-183, 2008
43*2008
Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: Eskişehir’de kırsal ve kentsel alanlarda kadın sağlığı
TG Savran
Fe Dergi 6 (1), 96-115, 2014
42*2014
Hemşireliğin geleceği mesleğin cinsiyetsizleşmesini vadediyor mu? Erkek ve kadın hemşirelik öğrencilerinin meslek ve toplumsal cinsiyeti ilişkilendirme eğilimlerinin sosyolojik …
T Gönç
Fe 8 (1), 143-167, 2016
312016
Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık: Eskişehir'de Sosyolojik Bir Araştırma (Doktora Tezi)
T Gönç Şavran
PQDT-Global, 2010
29*2010
Sosyolojide nicel ve nitel araştırma yöntemleri
T Gönç Şavran
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Ed. Nadir Suğur), 78-96, 2009
28*2009
Kadın yoğun meslekleri erilleştirmeye yönelik stratejiler: Türkiye'de erkek hemşireler örneği
T Gönç
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 19 (1), 96-144, 2016
242016
Türkiye’de erkek hemşire olmak: avantajlar ve dezavantajlar
T Gönç
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 72 (1), 35-76, 2017
172017
Sosyal sermaye ve sağlık arasındaki ilişki: Ampirik çalışmalar ne gösteriyor?
T Gönç Şavran
Journal of Economy Culture and Society 1 (57), 53-91, 2018
16*2018
Türkiye’de hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesi sürecinde gelişmeler ve zorluklar: Sosyolojik bir değerlendirme.
T Gönç
İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 17 (4), 113-146, 2015
162015
Eskişehir'de Çalışan Yoksullar, Enformel İstihdam ve Yoksulluk İlişkileri.
N Suğur, S Suğur, T Gönç-Şavran, OB Çetin, E Akarçay
Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2030., 2010
15*2010
Örneklem seçimi ve ölçüm
T Gönç Şavran
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Ed. Temmuz Gönç Şavran), 144-181, 2018
14*2018
Neoliberal politikaların küresel düzeyde sağlık üzerindeki etkileri
T Gönç
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (1), 159-178, 2017
122017
Toplum, bilim ve yöntem
T Gönç Şavran
Sosyolojiye Giriş (Ed. Nadir Suğur), 2-31, 2012
11*2012
Hizmet sektöründe çalışan yoksulların geçim stratejileri ve sosyal ilişki ağları: Eskişehir örneği
N Suğur, S Suğur, T Gönç Şavran, OB Çetin
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 12 (1), 59-84, 2010
112010
Araştırma evreni, örneklem seçimi ve ölçüm
T Gönç Şavran
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Ed: Nadir Suğur), 138-157, 2009
11*2009
Beden, kültür ve erkeklik: Vücut geliştirmenin eril bir alan olarak savunulması üzerine sosyolojik bir çalışma
MC Çarpar, T Gönç Şavran
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2), 264-288, 2019
10*2019
Hizmet sektöründe çalışan yoksulların yoksulluk algıları üzerine bir araştırma.
N Suğur, S Suğur, OB Çetin, T Gönç Şavran, E Akarçay
İş-Güç Endüstri İlişkileri ve Ihsan Kaynakları Dergisi 10 (4/1), 1-29., 2008
102008
Erkek Hemşireler: Değişen Roller, Çatışan Kimlikler
T Gönç
Siyasal Kitabevi, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20