fatma şahin
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi
F Gülhan, F Şahin
Journal of Human Sciences 13 (1), 602-620, 2016
199*2016
Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri
F Şahin
Yapa, 2000
1762000
Fen eğitimi ilkeler, stratejiler ve yöntemler
A Gürdal, F Şahin, A Çağlar
İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2001
1262001
KAVRAM HARİTALARININ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
F Şahin
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (11), 17-32, 2002
672002
Problem tabanlı öğretim yaklaşımı ile DNA, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi
F Şahin, G Parim
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 28-33, 2002
482002
Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi
F Şahin, İ Güven, M Yurdatapan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011
402011
Fen-Teknoloji-Mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve mesleklerle ilgili görüşlerine etkisi
F Gülhan, F Şahin
Pegem, 2016
392016
İşbirlikli öğrenmenin başarıya ve tutuma etkisi
G Murat, F Şahin
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9 (1 …, 2015
312015
The Usage of Engineering Practices in Science Education: Effects of Design Based Science Learning on Students' Academic Achievement.
S ERCAN, F ŞAHİN
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2015
292015
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA
F Şahin
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (10), 12-25, 2001
292001
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Konusunda Bütünlüğü Sağlama ve İlişki Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
G Ayla, Ş Fatma, H Bayram
Buca Eğit. Fak. Dergisi 1 (11), 382-395, 1999
281999
İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin uzay hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi
F Şahin
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 156-169, 2001
262001
Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi
F ŞAHİN, BS YAZGAN
Sakarya University Journal of Education 3 (3), 107-122, 2013
252013
Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. sınıf öğrencilerinin “kalıtım” konusunda kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi
F Şahin, Y Hacıoğlu
International conference on new trends in education and their implications, 2010
252010
İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Dersinde Sinir Hücresinin Model Yoluyla Öğretiminin Başarıya Etkisi.
F Şahin, A Öztuna, B Sağlamer
Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu …, 2001
24*2001
Okul öncesi öğretmenlerinin fen kavramlarının öğretiminde kullandıkları metodların tespiti
F Şahin
Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 1996
241996
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
H SÜRMELİ, F ŞAHİN
212009
STEAM (STEM+ Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi
F Gülhan, F Şahin
Journal of Human Sciences 15 (3), 1675-1699, 2018
202018
Assessment of open-ended questions directed to prospective science teachers in terms of scientific creativity
S Demir, F Şahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 692-697, 2014
202014
Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları
H Sürmeli, F Şahin
Eğitim ve Bilim 35 (155), 2010
202010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20