Follow
Adnan KARATAŞ
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu Kurumlarında Sanal Kaytarma Olgusunun Değerlendirilmesi
A Karataş, SB Avci
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
322017
Post-New Public Management Paradigm and Its Effects on Public Administration
A Karataş
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 5 (26), 1796-1805, 2019
172019
Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Devlet Yapısında Yerel Yönetim Sistemi
A Karataş, E Çolakoğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2), 367-402, 2018
82018
Evaluation of the Relationship of Democracy and Governance: An Empirical Analysis
A Karataş
Croatian and Comparative Public Administration 21 (4), 623-651, 2021
72021
The Comparative Analysis of National Cyber Security Policies: United States, United Kingdom and Turkey Examples
A Karataş
Journal of Academic Social Resources 5 (19), 737-751, 2020
7*2020
Devlet Şekilleri ve Hükümet Sistemleri Türlerinin Ülkelerin Yönetişim Göstergeleri Bakımından Meydana Getirdiği Farklılıkların Belirlenmesi
A Karataş
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 109-149, 2019
7*2019
Osmanlı Devleti’nin Anayasal Nitelikli Belgelerinde Demokrasi Söylemlerinin Demokrasi Modelleri Perspektifinden Değerlendirilmesi
A Karataş
Journal of Institute of Economic Development and Social Researches 4 (13 …, 2018
62018
Yükseköğretim kurumlarında kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılığa etkisinde kamu hizmetleri motivasyonunun aracı rolü üzerine bir araştırma
SB Avci, A Karataş
Journal of Economy Culture and Society, 29-54, 2022
5*2022
Evaluation of Security Management from The Perspective of Current Management Approaches and Management Models
A Karataş
Journal of Academic Social Resources 6 (31), 1653-1670, 2021
32021
Kamu Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi
A Karataş
Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 5 (21), 1169-1184, 2019
32019
A Security Case In The Context Of National And International Migration Policies: The Case Of Migrations From Afghanistan
A Karataş
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences …, 2022
22022
Post Yeni Kamu İşletmeciliğinin Kuramsal Temelleri: Yeni Bir Kuram Mı Yoksa Bir Tür Çöp Kutusu Modeli Mi?
A Karataş
International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences …, 2020
22020
Yükseköğretimde Norm Kadro Değişikliği Sonucu Aktörlerin Başa Çıkabilme Potansiyelinin Değerlendirmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
A Karataş, SB Avci
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 439-460, 2019
22019
The Role of Regulatory Impact Analysis in Public Administration: Assessments with a Governance Approach
A Karataş
International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 8 …, 2022
12022
Global Migration Governance: An Analysis of Turkey on The Basis of Migration Governance Indicators
A Karataş
International Research in Social Human and Administrative Sciences X, 47-90, 2022
12022
Local Governments and Evaluation of Local Governance Tools in The Context of The Governance Approach
A Karataş
Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 6 (39), 2663-2674, 2020
12020
Kamu Liderliği Rollerinin Kamu Personelinin Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi: TRA1 Bölgesinde Bir Araştırma
A Karataş
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (38), 134-164, 2020
1*2020
Devlet Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme
A Karataş
Social Science Development Journal 3 (14), 631-643, 2018
12018
Kamu Yönetimi ve Psikolojiyi Bütünleştirme Çabalarında Yeni Bir Paradigma Olarak Davranışsal Kamu Yönetimi
SB Avci, A Karataş
Kamu Yönetimi Güncel Sorunlar, 50-92, 2023
2023
Determining the dominant understandings in security science literature in Turkey: A bibliometric analysis on the journal of security science
A Karataş
Heliyon 9 (8), e19278, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20