Serpil Sumer
Serpil Sumer
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Akademisyenlerin İslami Bankacılık Algısı
R YANIK, S SUMER
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (3), 1177-1190, 2019
72019
Kamu Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektörüne Beklenen Etkileri
R Yanık, S Sumer
Turkish Studies 12 (31), 427-448, 2017
72017
Karlılık ve çeşitlendirmenin bankaların büyümesi üzerindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
M Di̇lmaç, A Gülcü, S Sumer
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 2018
42018
KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.
T ÖNDEŞ, A ŞİMŞEK, S SUMER
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 32 (4), 2018
2018
Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama
R YANIK, M DİLMAÇ, S SUMER
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (4), 2531-2540, 2018
2018
The Effect of Exchange Rate and Oil Price on BIST Industrial Index: Cointegration and Causality Analysis
S SUMER
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 91-108, 0
Finansal Okuryazarlık ve Finansal Davranış Üzerine Bir Çalışma
S SUMER, T GÖVDELİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 86-98, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7