ismail sahin
ismail sahin
Professor / Industrial Design Engineering, Gazi University
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İ Şahin, T Fındık
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (3), 65-86, 2008
1332008
Study of Cutting Force and Surface Roughness in Milling of Al/Sic Metal Matrix Composites
Y Turgut, H Çinici, İ Şahin, T Fındık
Scientific Research and Essays 6 (10), 2056-2062, 2011
332011
The use of artificial neural network for prediction of grain size of 17-4 pH stainless steel powders
T Fındık, Ş Taşdemir, İ Şahin
Scientific Research and Essays 5 (11), 1274-1283, 2010
232010
A grey wolf optimizer approach for optimal weight design problem of the spur gear
M Dörterler, İ Şahin, H Gökçe
Engineering Optimization 51 (6), 1013-1027, 2019
192019
A study on the opinions of the students attending the faculty of technical education regarding industrial internship
Ş Okay, I Şahin
International Journal of Physical Sciences 5 (7), 1132-1146, 2010
182010
An Expert System Design and Application for Hydroponics Greenhouse Systems
İ Şahin, MH Calp, A Özkan
Gazi University Journal of Science 27 (2), 809-822, 2014
142014
Optimum design of compression spring according to minimum volume using grey wolf optimization method
İ Şahin, M Dörterler, H Gökçe
Gazi Journal of Engineering Sciences 3 (2), 21-27, 2017
132017
Determination of the notch factor for shafts under torsional stress with artificial neural networks
MT Ozkan, C Eldem, I Sahin
Materiali in Tehnologije 48 (1), 81-90, 2014
132014
Çoklu Zekâ Kuramından Yararlanılarak Meslek Seçiminde Kullanılacak Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
M Erkalan, MH Calp, İ Şahin
Bilişim Teknolojileri Dergisi 5 (2), 49-55, 2012
122012
Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
G Höke, İ Şahin, H Çinici, T. Fındık
Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergisi 13 (2), 25-37, 2014
9*2014
Kredibilite Notu Değerlendirmeye Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı
İ Şahin, MH Calp, Ö Akça
Politeknik Dergisi 14 (1), 79-83, 2011
92011
2B Görünüşlerden Otomatik Katı Modeller Oluşturmada Uzman Bir Yaklaşım
İ Şahin, HR Börklü
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2), 111-123, 2008
9*2008
Digital human modelling and ergonomic analysis: automatic arm barrier as an example
İ Şahin, C Eldem, SA Kalyon, H Gökçe
International Congress on New Trends in Sicence, Engineering and Technology …, 2017
72017
Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar
İ ŞAHİN, Ş OKAY, S ÖZDEMİR
72007
A comprehensive investigation into the performance of optimization methods in spur gear design
Ü Atilla, M Dörterler, R Durgut, İ Şahin
Engineering Optimization 52 (6), 1052-1067, 2020
62020
Prediction of surface roughness of Al/SiC composite material with artificial neural networks
I Sahin
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 29 …, 2014
62014
Mühimmat sistemlerinde kullanılan askı kancalarında geometri tabanlı topoloji optimizasyonu
İ Şahin
Third International Symposium on Industrial Design & Engineering (ISIDE), 2018
52018
3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma
N Top, İ Şahin, H Gökçe, H BAŞAK
Third International Symposium on Industrial Design & Engineering (ISIDE), 2018
52018
The determination by using fuzzy expert system of the usability level of website user interface design
MH Calp, İ Şahin
6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, G …, 2013
52013
2B Görünüs Verilerinden Bilgisayar Destekli 3B Modeller Olusturulması: Kaynak Arastırması
İ Şahin, HR Börklü
. Mühendis ve Makina, 20-31, 2002
4*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20