Follow
Erkan Dinc
Erkan Dinc
Professor of Primary Social Studies Education, Anadolu University
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri
E Dinç, Y Doğan
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 17-49, 2010
1522010
Nitel verileri yorumlama
D Silverman, DEÇ Editörü)
1372018
KADEMELER ARASI GEÇİŞ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER VE DENEYİMLER
İ DERE, E DİNÇ, S KOLUMAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (17), 2014
872014
Uşak üniversitesi öğrencilerinin tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi
E Dinç, M Keçe, M Erdil
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2011 (8), 2011
622011
Etkili tarih öğretimi
E Dinç
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (5), 1427-1451, 2009
552009
''Birinci elden tarih kaynaklarının sosyal bilgiler ve tarih derslerinde internet üzerinden kullanımı: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den uygulama örnekleri
Y Doğan, E Dinç
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 195-220, 2007
48*2007
Müzeler ve tarihi mekânlarda uygulanan etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sosyal bilgilere özgü becerilerinin geliştirilmesi.
S Üztemur, E Dinç, İ Acun
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 294-324, 2018
412018
An investigation of student teachers’ perceptions of social studies through the multi-dimensional structure of epistemic beliefs
E Dinç, S Üztemur
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (6), 2093-2142, 2017
34*2017
Yapılandırmacı Bir Öğrenme ve Öğretme Yöntemi Olarak Sözlü Tarihin Sosyal Bilgiler Derslerine Entegrasyonu
İ Dere, E Dinç
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis 19 (2), 115-127, 2018
332018
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin demokratik değer algılarının karikatürler aracılığıyla incelenmesi
E Dinç, SS Üztemur
Elementary Education Online 15 (3), 974-988, 2016
322016
Eğitimde kademeler arası geçişle ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi
E Dinç, C Uzun, O Çoban
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (3), 209-235, 2014
282014
Sosyal bilgiler öğretiminde müze ve tarihi mekân kullanımının 7.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler algılarına etkisi: bir eylem araştırması.
S Üztemur, E Dinç, İ Acun
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (1), 135-168, 2018
262018
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze ve Tarihi Mekân Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Algılarına Etkisi: Bir Eylem Araştırması
S ÜZTEMUR, E DİNÇ, İ ACUN
Journal of Theoretical Educational Science 11 (1), 135-168, 2018
262018
Sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olay kullanımı hakkında öğretmen görüşleri
E Dinç, A Acun
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29-46, 2017
252017
Sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olay kullanımı hakkında öğretmen görüşleri
E Dinç, A Acun
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29-46, 2017
252017
TARİH EĞİTİMCİLERİNİN MEVCUT LİSE TARİH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARİH ÖĞRETİMİNİN AMAÇLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
E Dinç
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 263-276, 2006
252006
Teaching social studies in historic places and museums: An activity based action research.
S Uztemur, E Dinc, I Acun
International Journal of Research in Education and Science 5 (1), 252-271, 2019
242019
Tarih bilinci açısından tarih öğretiminin amaçları
E Dinç
Tarih nasıl öğretilir, 72-78, 2014
222014
Türkiye’de sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde müzeler ve tarihi mekânlardan yararlanmaya yönelik araştırmaların içerik analizi”
E Dinç, S Üztemur
Milli Eğitim Dergisi, 61-84, 2017
21*2017
Sosyal bilgiler derslerinden kalanlar: 1960’dan günümüze kadar sosyal bilgiler dersini alanların hatıraları.
İ Dere, E Dinç
Diyalektolog: Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 21-39, 2017
212017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20