Takip et
Vedat KAYA
Vedat KAYA
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK
Ö Yilmaz, B Güngör, V Kaya
1512006
Iktisadi Kriz Kuramlari, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri
Ö Yılmaz, A Kızıltan, V Kaya
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 77-97, 2005
1312005
İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli
Ö Yilmaz, V Kaya
Iktisat Isletme ve Finans 22 (250), 69-84, 2007
782007
Ekonomik büyümede inşaat sektörünün rolü: Türkiye örneği (1987-2010)
V Kaya, Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 148-167, 2013
672013
Türkiye'de Doğrudan Yabanci Yatirimlar ve Ekonomik Büyümeye Etkisi (1980-2008)
Ö Yılmaz, V Kaya, M Akıncı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (3-4), 13-30, 2011
512011
Bölgesel enflasyon bölgesel büyüme ilişkisi: Türkiye için zaman serisi ve panel veri analizleri
V Kaya, Ö Yilmaz
Iktisat Isletme ve Finans 21 (247), 62-78, 2006
482006
TÜRKİYEDE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ AZALTMAYA YÖNELİK POLİTİKİLAR: TARİHSEL BİR BAKIŞ
Ş Durak, V Kaya
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (2), 55-73, 2014
472014
NÜFUS EKONOMİK BÜYÜME KAYNAĞI OLABİLİR Mİ?:“EN AZ ÜÇ ÇOCUK” POLİTİKASINA TARİHSEL BİR BAKIŞ
V Kaya, Ö Yalçınkaya
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 165-198, 2014
452014
Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi
K Merdan, V Kaya
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 239-252, 2013
452013
Kamu harcama çeşitleri ve ekonomik büyüme ilişkisi
Ö Yılmaz, V Kaya
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 5 (9), 257-271, 2005
422005
POLİTİK İSTİKRARIN/İSTİKRARSIZLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK YİRMİ EKONOMİSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1996-2015
Ö Yalçınkaya, V Kaya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (2), 277-298, 2017
372017
DOĞAL İŞSİZLİK ORANI MI YOKSA; İŞSİZLİK HİSTERİSİ Mİ?: OECD ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL PANEL BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR (1980-2015)
Ö Yalçınkaya, V Kaya
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (33), 1-18, 2017
362017
Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik
Ö Yilmaz, V Kaya
Iktisat Isletme ve Finans 21 (244), 120-131, 2006
362006
Ar-Ge Harcamalari İle İhracat Arasindakİ İlİşkİ: Türkİye Örneğİ, 1990-2011
V Kaya, S Uğurlu
Ekev Akademi Dergisi, 269-282, 2013
332013
Para krizleri öngörüsünde logit model ve sinyal yaklaşımının değeri: Türkiye tecrübesi
V Kaya, O Yilmaz
Discussion Paper, 2007
322007
Genişleme Sürecindeki Avrupa Birliği: Ekonomik Performansa Dayali Kümeleme Analizi
Ö Yılmaz, V Kaya
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 361-376, 2005
282005
PARA KRİZLERİ ÖNGÖRÜSÜNDE SİNYAL YAKLAŞIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
V Kaya, Ö Yılmaz
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (02), 129-155, 2005
272005
Türkiye’de doğrudan yatırımın belirleyicileri
V Kaya, Ö YILMAZ
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 17 (3-4), 39-56, 2003
252003
Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler üzerinde bir uygulama (1991-2011)
Ö Yalçınkaya, V Kaya
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3 …, 2016
232016
BÖLGESEL KAMU HARCAMALARI VE BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
Ö Yılmaz, V Kaya
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 413-426, 2008
212008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20